FOTO: Več kot 40 let Društva strojnih inženirjev in tehnikov Nm

0
2000

V Sloveniji smo lahko ponosni na stroko, še toliko lepše je, če se slednji med seboj povezujejo, združujejo, snujejo, ustvarjajo. In uspeh dobrega sodelovanja strojnih inženirjev in tehnikov je očiten na JV Slovenije, saj Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Novo mesto (DSIT NM) deluje že več kot štirideset let in je eno izmed najaktivnejših tovrstnih strokovnih združenj v Sloveniji. Društvo so ustanovili 20. maja leta 1982.

Osnovno poslanstvo DSIT NM je združevati strokovnjake s področja strojništva in z njim povezanih strok, da bi z organiziranim delom uspešneje reševali strokovna vprašanja, s tem prispevali k razvoju in napredku stroke in proizvodnih sil, uveljavljanju inovacij ter širjenju znanja.

Prav tako je pomembna nenehna skrb pri vzgoji strokovnjakov, spodbujanju strokovnega izpopolnjevanja članov društva, gojenju stanovske zavesti članov in vključevanje študentov v društvo ter skrb za njihov strokovni razvoj.

Svoje cilje uresničujejo predvsem skozi aktivnosti na področju:
∙Strokovnih predavanj in seminarjev,
∙Strokovnih ekskurzij doma in v tujini,
∙Strokovnih in družabnih srečanj,
∙Specializiranega strokovnega dela v Sekcijah.

Povezujejo se in sodelujemo z drugimi strokovnimi društvi, sekcijami in zvezami doma in v tujini. Sodelujeko tudi z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami, Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, Višjo strojno šolo in Šolskim Centrom Novo mesto ter gospodarstvom Dolenjske in Bele krajine.

Danes je DSIT NM sodobno organizirano društvo z okoli 160 člani, aktivno mrežo poverjenikov, ki delujejo v večini podjetij v regiji, katero društvo pokriva. Organiziranih je več Sekcij od katerih kar nekaj, tako kot tudi društvo v celoti, zelo dobro sodeluje z gospodarstvom. Na nivoju Slovenije je DSIT NM povezano v ZVEZO STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE, dobro pa je tudi sodelovanje z nekaterimi drugimi društvi in sekcijami.

Letos bodo 40 let uspešnega dela obeležili s slovesnostjo, ki bo 15. decembra ob 17. uri v Gostišču PUGELJ, v Ždinji vasi nad Novim mestom.

‘Prepričani smo, da naši člani svoja udejstvovanja v društvu ter tako pridobljeno strokovno znanje in izkušnje, znajo pokazati in upravičiti pri delovnih aktivnostih v svojih podjetjih. ‘

(Za DSIT NM: Milan Kapetan)

(foto: DSIT Nm)