FOTO: Vrtec Ciciban in izmenjevalnica igrač s tekstilom

0
376

Vzgojiteljice 4 oddelkov starostnih skupin od 2-4 leta Vrtca Ciciban Novo mesto, enote Ciciban so se letos vključile v Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Odločile so se, da bodo sodelovali s projektom Izmenjevalnica igrač s tekstilom.

Starše smo k projektu nagovorile ustno, z vabilom na oglasni deski pred igralnico ter preko elektronske pošte. Starši so skupaj z otroki v vrtec prinašali svoje neuporabne igrače in bombažne majice. Igrače in majice smo zbirali teden dni. V naslednjem tednu smo z otroki pripravile razstavo vseh prinešenih igrač, skupaj smo se pogovorili o pomembnosti ponovne uporabe in zmanjševanja nastajanja odpadkov. Ko smo prebrali zgodbico o podarjeni plišasti igrači, si je vsak otrok na razstavi izbral igračo, ki mu je bila najbolj všeč. Izbrano igračo je odnesel domov v tekstilni vrečki, ki smo jo naredili iz prinešenih odpadnih majic. Otroci so v projektu aktivno sodelovali in dobili eno izmed prvih izkušenj na področju trajnostnega razvoja v ekološki osveščenosti.

Pripravile in sodelovale: Nives Balant, Vesna Čaval, Petja Bučar in Vesna Podobnik