FOTO: Za poslovno cono in nova delovna mesta

FOTO: Za poslovno cono in nova delovna mesta

-
0 652

Občinski svet Občine Šentrupert je na včerajšnji, 19. redni seji v tem mandatu, med drugim sprejel Občinski podrobni prostorski načrt za Poslovno cono Prelesje, s katerim omogoča gradnjo novih industrijsko-poslovnih objektov, ki bodo prinesli v občino in dolino razvoj in nova delovna mesta.

Območje urejanja leži na južni in jugozahodni strani naselja Prelesje, severno in južno ob regionalni cesti
R1-215 med Trebnjem in Mokronogom. Velikost obravnavanega območja je približno 11,6 hektarja, sprejeti
OPPN pa omogoča izgradnjo objektov in ureditev površin za različne poslovne dejavnosti, hkrati pa mora
občina izgraditi tudi vso potrebno komunalno infrastrukturo.

„Na južnem delu so zemljišča namenjena industrijski rabi, se pravi, da se tam lahko gradi tovarne. Na
severnem delu pa so predvsem tako imenovane oskrbne in centralne dejavnosti, kjer ni dovoljena gradnja
tovarn, ker gre za bližino naselja. So pa vse druge dejavnosti, kot so mirne obrti, tudi kombinacija stanovanja,
gostinsk aponudba, trgovske dejavnosti in podobno v tem severnem delu dovoljeni,“ pojasnjuje župan Občine
Šentrupert Rupert Gole.

Občina bo zdaj projekt komunalne ureditve južne cone lahko prijavila na razpis za sofinancanje ureditve
poslovnih con s pomočjo nepovratnih sredstev. Občina bo najprej komunalno uredila 4,8 ha zemljišč na južni
strani cone, kjer želita dva investitorja postaviti tovarni, na državni cesti pa bo zraslo novo krožišče, ki bo
zamenjalo obstoječe nevarno ipsilon križišče v Prelesju. Novo krožišče bo tudi glavni vhod v poslovno cono.
Če bi šlo vse brez zapletov, bi lahko investitorja gradbeni dovoljenji za svoja objekta začela pridobivati že
prihodnje leto.

Ostali sklepi:
Šentruperski občinski svet je včeraj potrdil še OPPN za kamnolom Draga in sprejel sklep o začetku priprave
OPPN za širitev kmetije Kurent. Kot zadnji v dolini so v Šentrupertu potrdili Akt o ustanovitvi RCERO
Ljubljana, govorili pa so tudi o pokopališči in pogrebni dejavnosti na pokopališču Šentrupert. Občinski svet se je seznanil še z zaključnim računom proračuna Občine Šentrupert za leto 2016. Na prihodkovni ravni je bila realizacija 63,5-odstotna (2,44 od načrtovanih 3,85 milijona evrov), na odhodkovni pa 63,7-odstotna (2,56 od načrtovanih štirih milijonov evrov). Občinski svetniki so včeraj potrdili tudi predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Šentrupert v letu 2017. Nagrajenci bodo razglašeni na 10. slovesni prireditvi ob občinskem prazniku, ki bo letos prav na praznični petek, 2. junija.

(LAPEGO)