FOTO: Za snemanje po sulca v Krko z elektrošoki?

FOTO: Za snemanje po sulca v Krko z elektrošoki?

-
2 3386

Ribiška družina Novo mesto je ena največjih, če ne največja ribiška družina v Sloveniji, saj šteje okoli 650 članov. In očitno vsi člani ne lovijo z enako vabo oz. se med njimi krešejo mnenja, kar za tako veliko organizacijo ni nič nenavadnega. Anonimnež nas je opozoril na nedopusten ribolov, o tem pa obvestil tudi Ribiško zvezo Slovenije in ribiško inšpektorico.

V članku se sprašujemo, ali so morda nekateri pri ribolovu prestopili mejo dovoljenega, v sožitju z naravo in zakonodajo. Prejeli smo anonimko s fotografijami ter videom, menda spornega izlova sulca iz reke Krke pri Soteski. Ne glede na to, da se je sezona športnega ribolova spet odprla novembra, pa včasih ribolovna sreča ni povsem na strani ribičev.

Tako se je v začetku meseca na območju Suhe krajine, v reki Krki, začel lov na sulca za novinarsko ekipo iz Srbije. In ker kapitalci niso hoteli zagrabiti v vabo srbski žurnalistov, naj bi jim na pomoč priskočili člani domače Ribiške družine Nm, ki naj bi v ta namen uporabili nedovoljene pripomočke oz. agregat, elektrošok. Pri vsem tem podvigu pa naj bi sodeloval tudi predsednik RD Nm.  Kot smo izvedeli naj bi z agregatom izlovili dva sulca, dolžine cca. 100 cm in 80 cm, ribi pa so shranili v mreži. Avtor anonimke je navedel, da je eden izmed članov RD Nm večjemu sulcu zataknil umetno vabo, nakar je član tv ekipe začel utrujati kot da ga je ujel v prostem ribolovu. To obliko nedovoljenega ribolova so zabeležile tudi kamere srbskih novinarjev in ostalih, ki so se takrat znašli na bregu reke Krke. Gost iz Srbije pa je kasneje z ulovljeno trofejo poziral pred objektivi.

Za pojasnila o omenjenem ribolovu na sulca smo se pogovarjali z Djordjem Vučkovićem, predsednikom Ribiške družine Nm. Pojasnil nam je, da ribiška družina pripravlja promocijski film o delu družine, skrbi za ribji živelj in ribolovu na reki Krki. Ker so omenjene produkcijske zadeve v Sloveniji dražje, so se odločili za sodelovanje s srbsko medijsko hišo, ki pripravlja oddaje o lovu in ribolovu. V oddajah Ulovi trofej pa prikažejo določeno destinacijo in delo družine. Srbska ekipa se je na Dolenjskem mudila med 31. oktobrom in 4. novembrom. In ker so ekipi želeli prikazati ribolov na sulca v reki Krki in ker slednjega niso uspeli uloviti, so zgolj v snemalne namene uporabili agregat.

Vsekakor pa ni šlo za zlorabo oz. da bi omenjeni ribolov dopuščali. Ker se v tem času sulec še ne smuka, so hoteli prikazati prav slednje. Kot je še pojasnil Ribiška družina Nm skrbi za sulca in za razliko od Ribiške zveze Slovenije dovoli lov na sulca, ko je slednji velik en meter in ne 70 cm kot to dovoljuje Ribiška zveza. Pojasnil je še, da se sulc pri 70 cm zdrsti le enkrat, ali pa pa še enkrat ne. Pri velikosti en meter pa do trikrat oz. štirikrat.

Vučković je še dodal, da je oseba, ki je informacijo posredovala tudi nam, bila na samem kraju prisotna in da vedo kdo je, zato se mu slednje zdi še toliko bolj nenavadno, saj je ta ista oseba najverjetneje vedela, da vse kar počnejo, gre za snemanje promocijskega filma in ne za trofejni ribolov.

In del promocijskega filma Ulovi trofej oz. ribolov v Sloveniji na reki Krki, so 17. novembra že objavili na FB strani oddaje in si ga lahko ogledate TUKAJ.

Ob tem dodajmo še zakonsko ureditev o sladkovodnem ribištvu oz. pravilih ribolova in zakon o zaščiti živali:

Zakon o sladkovodnem ribištvu v 25. členu prepoveduje:

(1) Prepovedano je loviti ribe:

– brez veljavne ribolovne dovolilnice;

– na varstvenih območjih in drugih revirjih, ki niso ribolovni in so določeni po tem zakonu in predpisih o vodah;

– salmonidne ribe ponoči;

– z razstrelivi;

– s strupi;

– z ostmi, podvodnimi in drugimi puškami, na zanko ali nastavo;

– s križaki, saki, koši, mrežami vseh vrst in vršami;

– z mosta;

– pod ledom;

– na prehodih za ribe;

– v depresijah, lužah, poplavljenih površinah in drugih vodnih površinah, ki nastanejo ob umiku ali presihanju vode;

– tako da se pregradi, zapre, izčrpa ali drugam spelje voda;

– z uporabo elektrike (v nadaljnjem besedilu: elektroribolov);

– na načine, ki niso v skladu z ribolovnim režimom.

(2) Prepovedano je upleniti:

– ribe v varstveni dobi;

– ribe pod najmanjšo predpisano dolžino;

– več rib, kot je dovoljeni dnevni uplen;

– ribe, ki niso predmet ribolova.

(3) Prepovedano je:

– brez ribolovne dovolilnice ali posebnega dovoljenja imeti pri sebi v neposredni bližini ribolovne vode ribiške priprave, ki niso spravljene v omotu;

– prenašati žive uplenjene ribe v druge vode;

– prenašati žive ribe iz vodnega območja Donave v vodno območje Jadranskega morja in obratno;

– posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih;

– izvajati ribiško upravljanje brez sklenjene koncesijske pogodbe.

(4) Ne glede na trinajsto alineo prvega odstavka tega člena je izvajalcu ribiškega upravljanja dovoljeno izvajati elektroribolov za sonaravno gojitev rib in za odlov plemenk v skladu z ribiškogojitvenim načrtom, za intervencijske odlove rib in za znanstveno-raziskovalne namene.

In kako ravnamo z ujetimi ribami: 15. člen Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah

(1) Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.

(2) Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se rib ne muči.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko za shranjevanje živih rib na tekmovanjih v lovu rib s plovcem, uporabljajo posebne mreže v skladu s pravili Ribiške zveze Slovenije.

In 4. člen Zakona o zaščiti živali:

Mučenje živali je:

– vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju;

– nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali.