FOTO: Zahvala Krkinim prostovoljcem

0
157

V Krki so že petič zapored podelili priznanje Krkin prostovoljec leta. Za leto 2016 so ga prejeli Tanja Vnučec Popov, Janja Turk Oberč in Bogdan Muška. Že tradicionalno so se ob tej priložnosti zahvalili tudi letošnjim 319 Krkinim krvodajalcem jubilantom.

Za lepše in bolj kakovostno življenje

Krkaši so že od ustanovitve podjetja vključeni v različne oblike dobrodelnih dejavnosti,
organizirane bodisi v Krki bodisi zunaj nje. Tako že več kot šest desetletij na najbolj
neposreden način krepijo družbeno odgovornost in humanitarno delovanje. Duh
prostovoljstva se je med krkaši dodobra razširil tudi z družbeno odgovorno akcijo Krkin teden
humanosti in prostovoljstva, ki so jo pod sloganom Tudi dobrodelnost je del nas aprila 2016
organizirali petič zapored. Z vrsto uspešno izpeljanih dejavnosti, usmerjenih v nesebično
pomoč sočloveku, je akcija še okrepila socialno zavest številnih krkašev in v petih letih
povezala že več kot 4800 Krkinih sodelavk in sodelavcev v Sloveniji.

Skrb za sočloveka je vsak dan prisotna v razmišljanju in dejanjih številnih sodelavcev, zato ni
naključje, da v Krki tistim, ki prostovoljno že vrsto let sodelujejo v pokroviteljskih odborih ali
so člani posameznih zvez in društev, prostovoljci v domovih starejših občanov, v šolah s
prilagojenim programom in drugih ustanovah, namenjajo posebno pozornost. Od leta 2012 v
Krki izbirajo tudi prostovoljca leta. Letos je komisija izmed predlogov sodelavcev izbrala
Tanjo Vnučec Popov, Janjo Turk Oberč in Bogdana Muško. Sodelavcem, ki se že vrsto let
ukvarjajo z dobrodelnostjo, je plakete izročila delavska direktorica in članica uprave Milena
Kastelic.

Krkini prostovoljci leta 2016

TANJA VNUČEC POPOV je članica humanitarne organizacije Beli obroč, ki deluje od leta
2005 in se ukvarja predvsem s pomočjo materam, ženskam in otrokom v stiski. Sodelovala je
v akciji Deklice z vžigalicami s prodajo knjig, organizacijo predavanj Vlaste Nussdorfer in
pri zbiranju sredstev za pomoč otrokom v stiski. Za dobrodelne namene nastopa na številnih
kulturnih prireditvah. Od leta 2004 je tudi članica humanitarnega društva ADRA. Sodelovala
je pri zbiranju oblačil in hrane v dobrodelnih akcijah za pomoč beguncem in pri poplavah v
Bosni in Hercegovini. Izjemno sodelavko, ki poleg rednega dela s pozitivno energijo pomaga
vsem, ki pomoč potrebujejo, odlikuje visoka odgovornost, spoštljivost in iskreno sočutje.

JANJA TURK OBERČ sodeluje pri iskanju oseb, ki so pogrešane zaradi izgube orientacije
kot posledica bolezenskih stanj, v posameznih primerih pa je vzrok samomorilno nagnjenje.
V številnih primerih gre pri teh reševalnih akcijah za naravne nesreče. Delo prostovoljke
opravlja v okviru Enote reševalnih psov, ki deluje pod okriljem Kinološke zveze Slovenije,
vključena pa je tudi v Kinološko društvo Krim. Za prizadevno, več kot 20-letno prostovoljno
delo, je bila nagrajena z dvakratnim nazivom Vodnik reševalnega psa (obakrat za 2 psa), kar
je najvišji naziv za reševalca s psom. Svoje znanje z veseljem prenaša na mlajše generacije,
redno pa se udeležuje tudi mednarodnih taborov na temo reševanja s psi. Njeno prostovoljno
delo ni le hobi, temveč način življenja.

BOGDAN MUŠKA je 11 let član Prostovoljnega gasilskega društva Dolenjske Toplice, kjer
kot poveljnik vodi in usmerja operativno enoto. Kot član občinskega gasilskega poveljstva in
civilne zaščite je v zadnjih petih letih vodil vse večje intervencije v občini Dolenjske Toplice.
Tako je ob lanskih poplavah vodil kar 13 intervencij hkrati, sodeloval pa je tudi pri gašenju
večjega požara stanovanja v tem kraju. Pri PGD Dolenjske Toplice je prejel priznanje za 10
let članstva in priznanje gasilske zveze III. kategorije. Gasilsko enoto PGD Dolenjske Toplice
uspešno vodi tudi na tekmovanjih, kjer dosegajo odlične rezultate. Bogdan Muška, ki je tudi
član Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka, svoje znanje nesebično prenaša
na mlajšo generacijo v gasilskih vrstah.

Z darovanjem krvi rešujejo življenja

V Krki ima krvodajalstvo dolgoletno tradicijo. Povprečno dvakrat na leto daruje kri prek 1000
Krkinih sodelavcev, kar potrjuje, da se krkaši dobro zavedajo pomena načela solidarnosti. S
svojim humanim dejanjem tako prispevajo k rešitvi marsikaterega življenja.

Samo v času akcije Krkin teden humanosti in prostovoljstva se je na povabilo k darovanju
krvi odzvalo 261 prostovoljcev, ki so darovali kri v Ljubljani, Novem mestu, Krškem in
Ljutomeru. Kar 62 med njimi jih je kri darovalo prvič. Skupaj so v tednu dni zbrali več kot
117 litrov te dragocene tekočine. Kot rečeno, pa Krkini sodelavci kri darujejo ne le v času
akcije, ampak vse leto.

Na današnji prireditvi so Krkinim krvodajalcem, ki so kri darovali od 5-krat pa do 100-krat,
skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto podelili jubilejna priznanja za
njihovo človekoljubno pomoč ljudem v življenjski stiski. Prejeli so jih iz rok delavske
direktorice in članice uprave Milene Kastelic, značke Rdečega križa pa jim je podelil
predsednik Rdečega križa Slovenije prof. dr. Dušan Keber.

Letošnji, že peti Krkin teden humanosti in prostovoljstva, je povezal 1361 sodelavk in
sodelavcev v Sloveniji, med katerimi se jih 100 akcije udeležilo prvič. V petih letih pa je
dobrodelni teden povezal že več kot 4800 krkašev v Sloveniji. S pozitivnimi zgodbami so k
dobrodelnosti pritegnili tudi številne Krkine sodelavce iz Rusije, Poljske, Nemčije, Ukrajine,
Madžarske, Češke, Španije, Srbije in Turkmenistana.