FOTO: Zdravo bolj zdravo-voda

0
47

Javno podjetje Komunala Brežice se vseskozi zavzema za ohranjanje okolja in čiste narave, med drugim tudi  našega bisera – pitne vode. Javnost želijo seznaniti o prednostih pitja vode iz pipe, in sicer o njenem
pozitivnem vplivu na naše zdravje in počutje, ter opozoriti na pomen ohranjanja naravnih virov in ekosistema v obliki projekta Zdravo bolj zdravo-voda.

K njihovi ideji ozaveščanja o pomenu pitja vode iz pipe -od tega, da je cenejša in vedno dostopna, do tega, da manj obremenjujemo okolje, kot če bi pili vodo iz  plastenk –, so pristopili tudi javni zavodi. V preteklem tednu so se tako k poslanstvu ozaveščanja o pomenu  pitja zdrave vode iz pipe med zaposlene, mladino in ostale občane ter poslovne partnerje zavezali še  Osnovna šola Velika Dolina, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Zavod za šport Brežice. Ob prejemu potrdila so se prejeli tudi steklene vrče in pravico do uporabe logotipa projekta.

Osnovni šoli Velika Dolina in Zavodu za šport Brežice je potrdila predal Darko Ferlan, vodja sektorja  gospodarskih javnih služb Javnega podjetja Komunala, Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice pa
Jasmina Butara, ki vodi projekt.

Javno podjetje Komunala Brežice upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme  (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v  Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Osnovno poslanstvo podjetja jeljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda, ter omogočiti kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju.