torek, 20 februarja, 2024
DomaKulturaFOTO: Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju

FOTO: Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju

Projekt »Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju« je trajal 14 mesecev, in sicer od 1. februarja 2020 do 31. 3. 2021.

Občina Semič je skupaj s projektnimi partnerji: PGD Črešnjevec, Zadruga Suplimi z. o. o. in KUSI Sonja Malnarič s.p. pridobila nepovratna sredstva iz podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 85.961,03 €.

Glavni cilj projekta je urediti večnamenski objekt znotraj vaškega središča Cerovec z novimi vsebinami za medgeneracijsko druženje in za izvajanje ostalih prostočasnih dejavnosti na podeželju. Veseli smo, da smo vse načrtovane aktivnosti uspešno in v roku zaključili. V nadaljevanju jih na kratko povzemamo.

Z manjšimi investicijskimi posegi na objektu Cerovec (ureditev tlakov, ometa, inštalacij, stopnišča, zunanja ureditev, zamenjava oken in vrat ter nakup opreme za osrednji prostor, učno kuhinjo, pisarno in za hodnik, vključno z vhodom, stopniščem in sanitarijami) smo dosegli ponovno funkcionalnost objekta. Dela so bila zaključena septembra 2020.

Vzpostavljeno spletno podstran projekta www.pgdcresnjevec.si/zdravo-in-aktivno-podezelje/ smo vzdrževali in objavljali novice, vezane na aktivnosti projekta.

V predprazničnem času, konec decembra 2020, je izšla brošura z naslovom Jedi semiških babic. Pripravljena in izdana brošura z zbranimi starimi recepti, obogatena in oblikovana tudi s fotografijami starih rokopisov gospodinj in fotografijami s kuharskih in gospodinjskih tečajev, je vzorčen primer, kako praktično širiti znanje na mlajšo generacijo.

V urejenem Večnamenskem objektu Cerovec smo izvedli 32 delavnic, s katerimi smo krepili medgeneracijsko sodelovanje in ozaveščali prebivalstvo o pomenu zdravega in aktivnega življenja na podeželju ter spodbujali čim večjo samooskrbnost in posledično prehransko neodvisnost.

Z delavnicami za zdravo življenje (8 delavnic) smo tako spodbujali lokalno pridelavo in potrošnjo, informirali o zdravi prehrani, prehranskih in industrijskih lastnostih konoplje, pridelavi in predelavi ekoloških pridelkov ter mehanizaciji v ekološkem kmetovanju, biodinamičnem pristopu v ekološkem kmetovanju, pridelavi in predelavi lanu, stanju narave v lokalnem okolju. V novi kuhinji prenovljene stavbe na Cerovcu smo izvajali delavnice izdelave jedi iz brošure Jedi semiških babic.

Delavnice za aktivno življenje (24 delavnic) so vključevale različna področja, in sicer: prilagoditve domačega okolja za starejše ali gibalno ovirane osebe, preprečevanje padcev pri starejših, vaje za ravnotežje, uporaba fotoaparata na telefonu, prenos in pošiljanje slik, ter obdelava in razvijanje slik, računalniško opismenjevanje starejših – Windows 10, uporaba interneta, iskanje vsebin z iskalniki, E-pošta, uporabe spletne kamere in spletno komuniciranje.

Naj izpostavimo, da smo izvedli šest delavnic Vaje za ravnotežje več od načrtovanega. Razlog so bila priporočila NIJZ in začasna omejitev števila udeležencev na maksimalno 5 ter interes prijavljenih udeležencev. Le-ti so namreč osvojili dejstvo, da ustrezen trening ravnotežja izboljšuje ravnotežje, vpliva na zmanjšanje strahu pred padci, zmanjša dejansko število padcev in poveča kakovost gibanja, s tem pa vpliva tudi na boljše počutje in zdravje vsakega človeka, mladega in starega. Ljudje tako ostanejo tudi v pozni starosti bolj vitalni, radoživi, se veselijo življenja in ostanejo dolgo samostojni.

Delavnice računalniškega opismenjevanja starejših in delavnice uporabe fotoaparata na telefonu in obdelovanja slik so bile izvedene s sodelovanjem predavatelja in še dveh mladih iz društva PGD Črešnjevec. Šlo je za neposredno medgeneracijsko sodelovanje, prenos znanj od mladih na starejše in tudi obratno. Izdelana sta Navodilo za oblikovanje fotografij in gradivo Računalniško opismenjevanje starejših.

Zaradi varnostnih ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa smo večkrat prestavljali izvedbe delavnic, jih občasno izvajali po največ 5 udeležencev v skupini, tudi kombinirali smo izvedbo z možnostjo spletne udeležbe preko Zoom-a. Pri vseh izvedenih delavnicah smo upoštevali priporočila NIJZ.

Učinki projekta so naslednji:

-Urejen Večnamenski objekt Cerovec je skupni prostor za izobraževanje in usposabljanje, druženje, medgeneracijsko izmenjavo znanja in izkušenj. Z novimi vsebinami se je oživilo življenje na podeželju in s tem obogatila raznolikost življenja ter ohranilo kakovostno življenje za dolgoročno korist prebivalcev na podeželju. Koristi imajo mladi (otroci, dijaki, študenti), starejše belokranjsko kmečko prebivalstvo, pa tudi člani društev in ostalo lokalno prebivalstvo. Povečala se je prepoznavnost občine Semič in posledično regije.
-Posebno pozornost smo namenili aktivaciji starejših, in sicer z izvedbo izobraževalnih delavnic z novimi, prilagojenimi vsebinami, zanimivimi za prebivalce Bele krajine. Tudi priprava jedi z vključitvijo pridelkov iz lokalnega območja, na naraven način, brez dodatkov, iz njive na mizo (samooskrbnost), s sestavinami, ki jih imamo v lokalnem okolju (kratke dobavne verige), predstavlja novost v našem prostoru.
-Stari recepti, zbrani v brošuri, so tako rekoč oblikovani s pomočjo sestavin iz domačega kraja, pridelanih na naraven način. To vsemu dodaja edinstven čar in krepi zavedanje o pomenu ekološkega, domačega pridelovanja hrane. Zato upamo, da bo doprinos k izdaji receptov toliko bolj vreden, ker je »podlaga in poudarek na domači hrani z domačega vrta«. Z brošuro oživljamo in ohranjamo kulinarično dediščino našega okolja.

V okviru projekta smo trajnost in prenosljivost neposrednih učinkov in rezultatov projekta zagotovili z urejenim Večnamenskim objektom Cerovec, s pridobljenimi novimi znanji z delavnic in objavljenimi recepti v brošuri. Vsekakor pa je vključenost krajanov samih v izvedbo projekta največji garant, da bodo po zaključku projekta še naprej skrbeli za izvedene vsebine.

Naj zaključimo z informacijo, da je brošura Jedi semiških babic naletela na izjemno pozitiven odziv v javnosti. Zato so se v PGD Črešnjevec odločili za njen ponatis. Pred dnevi je tako izšel prvi ponatis knjige v trdi vezavi, 104 strani. Kupite jo lahko po promocijski ceni 18 € v TIC-u Semič.

Želimo vam obilo ustvarjalnega veselja pri pripravi hrane iz knjige Jedi semiških babic, še sporočajo in privoščijo izvajalci projekta.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča