FOTO: Zeleni prostovoljci v Šentjerneju z rož’cami

FOTO: Zeleni prostovoljci v Šentjerneju z rož’cami

-
0 382

Zeleni prostovoljci so v Šentjerneju zopet združili moči. Občina Šentjernej je stopila v stik s cvetličarno Miklavčič, ki je prispevala preko 500 različnih cvetočih sadik. Pri sajenju in pripravi korit je sodelovalo 13 prostovoljcev: Janez Miklavčič, Slavica Tomše, Vinko Pažin, Tilka Kralj, Ksenija Jurkovič, Sara Jurkovič, Helena Bevc, Ema Bevc, Črt Ivetac, Natalija Grm, Anja Kuhar, Andrej Jurgalič, Darko-Resan Brajdič in Andreja Škufca.

Zasadili so 30 korit na vseh postajah od Mokrega polja do Grobelj, korita na trgu s štirimi koriti ob križišču pri gostilni Majzelj in ob Čampatovi hiši. Zasajene so bile tudi gredice ob zdravstvenem domu in policiji, pred občino ter pred Elektro barom. Vodo za zalivanje sadik so jim prijazno odstopili v Slaščičarni Košak Na plac, v Bacardiju, v Elektro baru in v Lekarni Šentjernej. Občina Šentjernej se vsem sodelujočim najlepše zahvaljuje, posebno Cvetličarni Miklavčič za podarjene sadike in vsem prostovoljcem.