FOTO: Zevajoča luknja na Koštialovi. Odgovor MO Nm

0
1003

Prebivalci Mestnih Njiv v Novem mestu so nas opozorili na luknjo, ki že več kot mesec dni zeva na Koštialovi ulici. Globoko luknjo so pristojni zavarovali s postavitvijo ograde oz. znaki in trakom, ki pa ne zagotavlja prave varnosti. Tako imenovana zaščita v večernih urah ni osvetljena. Zevajoča luknja predstavlja veliko nevarnost za pešce, medtem ko vozniki zdaj vozijo po zasebnem zemljišču. Pristojne na MO Nm sprašujejo, kdaj se bodo lotili sanacije in ali bodo pred tem območje primerneje zavarovali.

Vprašanje smo naslovili na Mestno občino Novo mesto. Posredovali so odgovor: sanacija s strani Komunale Novo mesto se je zaradi ponavljanja razpisa za izbor izvajalca del nekoliko podaljšala, vendar bo izvedena v kratkem. Upravljalca cest smo dodatno opozorili na zagotovitev ustrezne prometne signalizacije.