Lokalno

Gostišče Veselič – Ambasada vinskih svetovalcev

Konec januarja se je v Beli krajini, v Gostišču Veselič v Podzemlju, zaključilo izobraževanje druge stopnje za vinske svetovalce – sommelierje pod naslovom Umetnost sožitja vin in kulinarike. Organizatorja izobraževanja, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, sta s strokovno ekipo v sestavi izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, Franci Mežič, doc. dr. Julij Nemanič in Anton Pezdric, in v sodelovanju s Klubom prijateljev metliške črnine in posameznimi strokovnjaki, tako organizirala prvo stopnjo (v letih 2019/2020) in drugo stopnjo (v letih 2021/2022).

Ker so bila istočasno izobraževanja tudi na Dolenjskem, se je v štirih letih skupno strokovno izobrazilo skoraj 100 vinskih svetovalcev, kar je odlično izhodišče za ustanovitev sekcije sommelierjev Vinorodne dežele Posavje. Slednja bo delovala v sklopu Katedre za vinarstvo in podporne dejavnike razvoja turistične ponudbe na podeželju v okviru Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto. V partnerstvu razvijajo tudi projekt Poslovni model: razvoj mreže sommelierjev, v okviru katerega so prispevali nove koncepte in dodano vrednost Sloveniji, ki je preteklo leto nosila naziv Evropska gastronomska regija ter ponudili nova znanja, ozaveščenost, promocijo in eno-gastronomske produkte. Bodoče vinske svetovalce druži in povezuje ljubezen do pridelave vin, priprave barvitih kulinaričnih krožnikov v sožitju z vini, postrežbe vin in hrane gostom, zgodbe o kulinariki in vinih, strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja, preučitev primerov dobrih praks v svetu ter usmerjenost v kakovost in odličnost na področju eno gastronomske ponudbe v gostinsko turističnih obratih ter med prijatelji in vsemi potrošniki.

Ob slovesnem zaključku v Beli krajini so bodoči vinski svetovalci – sommelierji podprli pobudo organizatorjev, da Gostišče Veselič v Podzemlju postane Ambasada vinskih svetovalcev – sommelierjev Vinorodne dežele Posavje za Vinorodni okoliš Bela krajina.

Vir: Klub prijateljem metliške črnine in Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

Exit mobile version