GZDBK in Javno naročilo o izgradnji 3. razvojne osi

0
1114

DARS d.d. je objavil Javno naročilo: Izgradnja državne hitre ceste 3. razvojne osi – jug, od priključka avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek (1 in 2 etapa)

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) že leta aktivno zastopa interese regijskega gospodarstva. V zadnjih letih smo tako na zbornici izvedli veliko aktivnosti, ki so omogočile razvoj infrastrukture (prometne in elektro), ki je za nadaljnji razvoj gospodarstva nujno potreben. Ključna naloga v programu GZDBK je »začetek izgradnje južnega dela 3. razvojne osi«. Ocenjena vrednost investicije je 94,6 mio EUR. S tem razpisom se tako začenjajo zaključne aktivnosti za gradnjo 1. in 2. etape hitre štiripasovne državne ceste.

Razpisana dela zajemajo izgradnjo etape 1 in 2, od priključka NM – vzhod do priključka Osredek na hitri cesti Novo mesto – priključek Maline 3. razvojna os – južni del:

·     Sklop 1: Most 5-01 čez Krko (dolžine 310 m), kolesarski most 5-03 čez Krko (dolžine 135 m) in Viadukt 6-02 na etapi 1 in 2 (dolžine 170 m), od priključka NM – vzhod do priključka Osredek na hitri cesti Novo mesto – priključek Maline 3. razvojna os – južni del

·     Sklop 2: Trasa 1 in 2 etape, od priključka NM – vzhod do priključka Osredek na hitri cesti Novo mesto – priključek Maline 3. razvojna os – južni del

a) Hitra cesta dolžine 5,052 km,

b) priključke NM – vzhod, NM Mačkovec, NM Cikava in NM Osredek,

c) rekonstrukcija avtoceste,

d) deviacije kategoriziranih in ne-kategoriziranih cest,

e) kolesarska pot

f)  objekti (nadvozi, podvozi, podhodi, most, oporne in podporne konstrukcije),

·     most čez Šajser (dolžine 108 m),

·     viadukt dolžine 138 m,

·     8 nadvozov,

·     4 podvozi,

·     4 podhodi,

·     1 nadhod,

g) oporne in podporne konstrukcije,

h) protihrupna zaščita,

i) prestavitev magistralnega plinovoda,

j) komunalna ureditev,

k) vodnogospodarske ureditve,

l) odvajanja, čiščenja in ponikanja pad. voda,

m) krajinska ureditev,

n) odstranitve obstoječih objektov.

Nadaljujejo se aktivnosti tudi na 3. in 4. etapi državne hitre ceste od priključka Osredek do priključka Maline vključno s tunelom pod Gorjanci.  V naslednjih mesecih pričakujemo tako objavo razpisa za izdelavo DGD dokumentacije ter izvedbo GGH raziskav na 3. in 4. etapi (2. odsek) ter ostale aktivnosti, ki bodo omogočile gradnjo 2. odseka hitre štiripasovne državne ceste.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj