Izračun stroškov po vladni intervenciji

0
184

Vlada bo po regulaciji maloprodajnih cen za gospodinjstva ter male poslovne in zaščitene odjemalce z ukrepi predvidoma zmanjšala tudi strošek, ki ga bodo imeli za elektriko v letu 2023 veliki poslovni odjemalci. Velja že uredba za dinamično omejitev maloprodajnih cen, predviden je tudi zakon, po katerem bo ta strošek subvencioniran.

Po izračunih ministrstva za infrastrukturo bi bila skladno z uredbo in po cenah z nemške borze na 28. november najvišja maloprodajna cena za elektriko po nižji tarifni postavki 278,01 evra, po višji tarifni postavki pa 438,43 evra na megavatno uro (MWh). Glede na te podatke podjetje, ki ni energetsko intenzivno in je v letu 2021 elektriko plačevalo po 63,20 evra na MWh ter je za leto 2023 že zakupilo vso potrebno elektriko po ceni 79,53 evra na MWh, ne bi bilo upravičeno do podpore.

Drugi primer ministrstva je za podjetje, ki ni energetsko intenzivno ter je v letu 2021 elektriko plačevalo po 53,19 evra na MWh in je za leto 2023 zakupilo 40 odstotkov potrebne elektrike po ceni 64,68 evra na MWh, preostanek potrebne elektrike za 2023 pa bi kupilo po ceni, določeni z uredbo. Cena, ki bi jo za elektriko za leto 2023 plačalo brez podpore države, bi znašala 240,34 evra na MWh, ob podpori države in izpolnitvi pogoja, da bo v letu 2023 poraba znašala do 70 odstotkov porabe v letu 2021, pa 135,89 evra na MWh. Podjetje bi prejelo 1,9 milijona evrov pomoči.

Tretji primer je za podjetje, ki ni energetsko intenzivno in je v letu 2021 elektriko plačevalo po 56,84 evra na MWh, za leto 2023 pa še nima zakupljene elektrike. Cena za elektriko za 2023 bi brez podpore države znašala 374,76 evra. Ob podpori države in zmanjšanju porabe na 70 odstotkov bi bila cena 230,01 evra na MWh. Podjetje bi prejelo 1,2 milijona evrov pomoči.

Četrti primer je za posebej izpostavljeno energetsko intenzivno podjetje, ki je za 2021 plačevalo 50,13 evra na MWh, za leto 2023 pa še nima zakupljene elektrike. Brez državne podpore bi po uredbi za leto 2023 plačevalo 354,40 evra na MWh. Ob podpori države in zmanjšanju porabe na 70 odstotkov bi bila cena 131,04 evra na MWh. Podpora države bi znašala 18,4 milijona evrov. (STA)