četrtek, 25 aprila, 2024
DomaSlovenijaIzvajalci morajo obvezno izdati potrdilo o HAT

Izvajalci morajo obvezno izdati potrdilo o HAT

Vlada je izdala odlok, ki uveljavlja spremembe glede začasnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom. Odslej za uresničevanje individualne verske duhovne oskrbe ni treba izpolnjevati pogoja PCT, morajo pa odslej maske nositi tudi verski uslužbenci. Med drugim morajo izvajalci hitrega antigenskega testiranja pacientom obvezno izdati potrdila; mejo lahko brez pogoja PCT prehajajo le otroci, mlajši od 12 let; učenci in dijaki, ki se ne bodo samotestirali, se bodo izobraževali od doma, sprejeli pa so tudi spremembe glede prezračevanja, kongresnih in sejemskih dejavnosti ter kulturnih prireditev.
Odlok je bil v uradnem listu objavljen v četrtek, 11. novembra, kar pomeni, da spremembe veljajo od petka naprej.

– Med drugim je vlada odločila, da pogoja PCT ni treba izpolnjevati uporabnikom storitev uresničevanja individualne verske duhovne oskrbe, obenem pa morajo odslej tudi verski uslužbenci pri opravljanju individualne duhovne oskrbe uporabljati zaščitne maske, doslej so bili našteti med izjemami.

– Prav tako odlok določa obvezno izdajo potrdila ob presejalnem testiranju s HAT. “Izvajalec hitrega antigenskega testiranja mora pacientu zagotoviti izpis potrdila EU DCP o rezultatu testiranja v pisni obliki najkasneje v eni uri po izvedbi testa. Izpis potrdila v pisni obliki se za teste, financirane iz javnih sredstev, zagotavlja v okviru cene izvedbe testa,” je zapisano v odloku.

Spremembe glede samotestiranja za učence in izobraževanja na daljavo

– Odlok določa tudi pogoje za samotestiranje za učence, dijake ter otroke in mladostnike, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov. “Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s HAT za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj,” je zapisano v odloku.

Prav tako je v odloku že od prej zapisano, da testiranje s HAT za samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode, ustanovljene za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če to iz objektivnih razlogov ni mogoče. V novem odloku je zapisano, da se v takem primeru samotestiranje opravi v domačem okolju.

Dodali so še dva nova odstavka, in sicer:
– Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s HAT za samotestiranje.
– Učencem in dijakom iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki testiranja s HAT za samotestiranje ne izvajajo v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, izobražujejo na daljavo.

– Za učence, dijake, otroke in mladostnike v zavodih za vzgojo in izobraževanje oziroma učence, ki so vključeni v posebne programe, ter za študente oziroma udeležence izobraževanja odraslih opravljen HAT za samotestiranje, ki ga opravijo zaradi izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa oziroma študija, šteje za izpolnjevanje pogoja PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. (24ur.com)

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča