Je kdo po prenovi mesta za biznis?

Je kdo po prenovi mesta za biznis?

-
6 1254

Mesta občina Novo mesto je objavila javni poziv za sofinanciranje najemnin za obstoječe poslovne prostore v starem mestnem jedru Novega mesta, v katerih so najemniki začeli opravljati dejavnost v letu 2018. Predvidena višina razpisanih sredstev je 12 tisoč evrov. Z razpisom želi občina spodbuditi podjetnike, ki bodo po prenovi prinesli dodano vrednost v ponudbo mestnega jedra.

Pogoji za prijavo

Na javni poziv se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, socialna podjetja in zavodi, ki bodo izvajali dejavnost v prostorih na območju starega mestnega jedra v Novem mestu, v katerih so svojo dejavnost začeli opravljati v letu 2018

Na poziv se ne morejo prijaviti podjetja oz. zavodi ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanja, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Višina sredstev

Predvidena višina razpisanih sredstev za leto 2018 je 12 tisoč evrov. Najvišje možno sofinanciranje najemnine je največ do 50 % najemnine in največ do 5 EUR/m2. Upravičen strošek je neto najemnina (brez vključenih davčnih dajatev). V primeru, da poslovni prostor ne bo obratoval, bo strošek najema neupravičen.

Vse formalno popolne in pravočasno prispele vloge bo ocenila komisija, ki bo na podlagi točkovnika dodelila višino subvencije. Odpiranje vlog bo opravljeno zadnji dan vsakega meseca, prvo odpiranje bo potekalo 28. februarja 2018.