Kegljači z novim vodstvom in cilji

Kegljači z novim vodstvom in cilji

-
0 63

Kegljaški klubi oziroma društva na Dolenjskem in v Beli krajini so člani Kegljaške območne tekmovalne skupnosti Dolenjske in Bele krajine (krajše: OTS DBT), ki je organizacijska enota Kegljaške zveze Slovenije.

V petek, 8.3.2019, so se zbrali v Kočevju na izrednem zboru članov, kjer so izvolili novo vodstvo ter sprejeli nov Pravilnik o organiziranosti in delovanju OTS DBT.  Zbora so se v polni zasedbi, to je s po dvema predstavnikoma (delegatoma) udeležili KK Bela krajina iz Črnomlja, KK Kočevje in KD Vodnjak iz Novega mesta, KD Krko iz Novega mesta  je zastopal en delegat, iz KK Trebnje pa ni bilo nikogar.

Eden izmed pomembnejših sklepov zbora je bilo preimenovanje prejšnje OTS Novo mesto v OTS Dolenjske in Bele krajine.  Za predsednika OTS so prisotni delegati soglasno izvolili člana KD Vodnjak iz Novega mesta, Igorja Vesela, ki je tako zamenjal dosedanjega predsednika, Nika Goleša iz KK Trebnje.

Člani OTS DBT (kegljaški klubi oziroma društva) tekmujejo v državni ligi, in sicer:

1.       Moški

–          KK Bela krajina in KK Kočevje v 1. B ligi

–          KD Krka v 2. ligi zahod

–          KD Vodnjak v 3. ligi zahod

2.       Ženske

–          KK Bela krajina, KD Krka in KK Trebnje v 1. B ligi

–          KD Vodnjak v 2. ligi zahod