Kje brez elektrike

Kje brez elektrike

-
0 271

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 11. 9. 2019:

– od 7.30 do 8.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OB POTOKU 2;

– od 9.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS;

–  od 11.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 2;

–  od 12.30 do 13.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 11. 9.2019:

– od 7.30 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE;

– od 8.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRATNO.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 11. 9. 2019:

– od 12.00 do 13.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELMA ČATEŽ;

– od 8.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA na izvodu V DOLINO.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 11. 9. 2019 od 7.30 do 13.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA na izvodu smer Grič-Rom.

Elektro Celje d.d., Krško Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije v sredo, 11. septembra:

– med 8.00 in 11.00 na območju transformatorske postaje Medvedjek, Malkovec, Pavla vas, Trščina, Jančeva dolina in Krsinji vrh;

– med 11.30 in 14.00 na območju transformatorske postaje Svrževo, Požarče in Breško.