Kje brez elektrike

0
407

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 9. 5. 2022:

– od 7:30 do 11:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE;

– od 8:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTRAVBERK;

– od 8:00 do 9:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOZJANE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 9. 5. 2022 od 7:30 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2 na izvodu PEKEL VETERINARSKA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 9. 5. 2022:

– od 8:00 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS;

– od 8:00 do 11:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN;

– od 9:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI CEGELNICI, izvod 1.KATODNI ODVODNIKI, 2.GROBLJE;

– od 11:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBINDOL;

– od 11:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE2, izvod 4.NASELJE PROTI STOPIČAM.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 9. 5. 2022 od 8:00 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽIČ VRH na izvodu ROŽIČ VRH.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije v ponedeljek, 9. maja 2022:

– med 9:00 in 12:00, na območju transformatorske postaje Svrževo, nizkonapetostno omrežje – Zgornje Svrževo;

– med 10:00 in 12:00, na območju transformatorske postaje Nadzorništvo Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Puščava vas;

– med 9:00 in 10:30, na območju transformatorske postaje Fužine, nizkonapetostno omrežje – Fužine.