Kje brez elektrike

0
239

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek dne 16.9.2022:

– od 8:00 do 12:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJ na izvodu GASILSKI DOM;

– od 8:00 do 13:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČUDNO SELO na izvodu ZG. VAS . 

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek dne 16.9.2022 od 7:00 do 9:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MFE PLUT-JUGORJE. 

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek dne 16.9.2022:

– od 8:00 do 10:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA;

– od 8:00 do 13:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDMARJEVA, izvod 2.OB TEŽKI VODI;

– od 8:30 do 12:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI PODTURNU, izvod. 

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v petek dne 16.9.2022 od 8:00 do 12:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. BREZOVICA. 

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo v petek dne 16. 9. 2022, zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije: 

na območju transformatorske postaje Šentrupert vas, nizkonapetostno omrežje – PS omarica, ..mizar in trgovina med 8:00 in 14:00;
na območju transformatorske postaje Sela hom med 8:00 in 11:00;
na območju transformatorske postaje Migolica med 11:30 in 14:00.