Kje brez elektrike

0
363

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek dne 9. 12. 2022 od 8:00 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH, na izvodu GORENJCI-LEVO.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek dne 9. 12. 2022 od 8:00 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 4. S.O. KRIŽIŠČE.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Mali Cirnik, nizkonapetostno omrežje – Bistrica v petek dne 9. 12. 2022 med 13:10 in 14:30.