Kje na vroč ponedeljek brez elektrike

Kje na vroč ponedeljek brez elektrike

-
0 155

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 1.7.2019:

– od 7:30 do 12:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE;

– od 8:00 do 10:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM. SL. PIONIRJEV DOL. TOP.;

– od 8:00 do 9:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI;

– od 10:00 do 11:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 1.7.2019 od 7:30 do 11:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1 na izvodu GASILSKI DOM.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 1.7.2019:

– od 7:00 do 11:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ, izvod Boldraž;

– od 8:00 do 15:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP BORŠT, TP ŠKRILJE, TP KAPLJIŠČE, TP PRILOZJE, TP PODZEMELJ.

Elektro Celje Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije v ponedeljek, 1. julija:

– med 7.30 in 8.00 uro ter med 14.30 in 15.00 uro na območju transformatorske postaje Trebelno;

– med 8.00 in 14.30 uro na območju transformatorske postaje Črpališče Trebelno, Vrh Trebelno, Dolenje Zabukovje, Gorenje Zabukovje, Čužnja vas, Drečji vrh, Jelševec, Cikava, Mirna vas, Bogneča vas, Roje Trebelno, Štatenberg, Češnjice Mokronog, Bitna vas in Čilpah;

– med 10.00 in 14.00 uro na območju transformatorske postaje MIRNA BLOKI izvod BLOK 2.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 1.7.2019:

– od 8:00 do 9:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2 na izvodu PROSTOZRAČNO V DOLINO;

– od 12:00 do 14:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC na izvodu PROTI DOBRAVI.