Kmalu začetek izgradnje širokopasovnega omrežja

0
1115

V naslednjih tednih se bo v naseljih Mestne občine Novo mesto, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov in povezav, začela gradnja odprtega optičnega omrežja v sklopu projekta RUNE. Projekt omogoča izgradnjo širokopasovnih priključkov na območjih, kjer ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov.

Občina je kot partner k projektu pristopila z namenom, da bo območje novomeške občine v celoti pokrito s širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij naslednje generacije (s hitrostjo vsaj 100 Mb/s). Cilj projekta je zagotovitev širokopasovne povezave v primestnih predelih, kar je nov pomemben korak na poti do boljše kakovosti življenja občanov novomeške občine in nadaljevanje uresničevanja vizije pametnega razvoja občine.

Vsakdo, ki bo želel pridobiti hišni optični priključek in nato izbirati storitve med različnimi ponudniki storitev, bo moral takšen priključek predhodno naročiti. Postopek naročanja hišnih priključkov se je že začel. V prihodnjem obdobju bodo občani s strani več operaterjev dobili pisma z možnostjo naročila priključka. Če želijo preveriti, ali je na njihovem naslovu predvidena izgradnja priključka in kdaj, ali želijo naročiti izgradnjo priključka neposredno, lahko to storijo tudi sami na spletni strani projekta RUNE (www.ruralnetwork.eu). Za dodatne informacije in pomoč sta na voljo tudi elektronski naslov rune-si@ruralnetwork.eu in telefon 01 235 15 30.

V naslednjih mesecih bodo sledili tudi informativni sestanki po posameznih naseljih s predstavitvijo poteka tras in ostalih informacij povezanih z gradnjo omrežja. Za zagotovitev optičnega priključka je potrebno izpeljati naročilo priključka, ki za fizične osebe znaša 150 evrov z DDV, za pravne pa 167,13 evrov z DDV in pokrije stroške interne inštalacije v domu ter stroške priključitve na omrežje. Dodatni pogoji so navedeni na spletni strani RUNE.

V projektu RUNE je predvidena izgradnja širokopasovnih omrežij v naslednjih naseljih:

Krajevna skupnost Birčna vas

Birčna vas, Dolenje Lakovnice, Gorenje Lakovnice, Jama, Mali Podljuben, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Stranska vas, Veliki Podljuben, Uršna sela, Vrh pri Ljubnu

Krajevna skupnost Brusnice

Brezje, Gumberk, Križe, Ratež, Sela pri Ratežu, Velike Brusnice

Krajevna skupnost Bučna vas

Daljni Vrh, Hudo, Kamenje, Gorenje Kamence, Gorenje Kamenje

Krajevna skupnost Dolž

Dolž, Iglenik, Sela pri Zajčjem Vrhu

Krajevna skupnost Drska

Srebrniče

Krajevna skupnost Gabrje

Gabrje

Krajevna skupnost Karteljevo

Dolenje Karteljevo, Gorenje Karteljevo

Krajevna skupnost Mali Slatnik

Mali Slatnik, Petelinjek, Potov Vrh, Smolenja vas, Veliki Slatnik

Krajevna skupnost Otočec

Črešnjice, Dobovo, Dolenja vas, Dolenje Grčevje, Golušnik, Herinja vas, Jelše pri Otočcu, Lešnica, Lutrško selo, Otočec, Paha, Sela pri Štravberku, Sevno, Srednje Grčevje, Štravberk, Trška Gora, Vrh pri Pahi, Zagrad pri Otočcu, Ždinja vas, Žihovo selo

Krajevna skupnost Podgrad

Jurna vas, Konec, Laze, Mali Cerovec, Podgrad, Pristava, Vinja vas

Krajevna skupnost Prečna

Češča vas, Kuzarjev Kal, Prečna, Suhor

Krajevna skupnost Stopiče

Črmošnjice pri Stopičah, Gornja Težka Voda, Hrib pri Orehku, Hrušica, Pangrč Grm, Stopiče, Šentjošt, Veliki Orehek, Verdun

Krajevna skupnost Šmihel

Boričevo

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj