Kopalne vode pri nas so odlične

Kopalne vode pri nas so odlične

-
0 467

Slovenske kopalne vode so odlične, kar je potrdilo tudi poročilo Evropske agencije za okolje. V analizi za leto 2018 se je Slovenija med vsem članicami EU znašla na 12 mestu.

Najboljšo oceno kopalnih vod so prejeli Ciper, Malta, Avstrija in Grčija. Slovenski ARSO ustreznost vode za kopanje ugotavlja z merjenjem dveh bakterij (Escherichia coli, intestinalni enterokoki), ki sta pokazateljici morebitnega fekalnega onesnaženja. Meritve mikrobiološke kakovosti izvajajo vsakih 14 dni. Stanje ustreznosti ugotavljajo glede na skladnost s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kakovosti kopalnih voda spremljajo skladno z Evropsko kopalno direktivo.