Križe dopoldne brez elektrike

Križe dopoldne brez elektrike

-
0 80

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 20. 8. 2018:

–  od 7.30 do 10.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE;

– od 11.00 do 13.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 20. 8. 2018:

–  od 7.30 do 8.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA LAHINJA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 20. 8. 2018:

–  od 10.00 do 13.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS, izvod Vikendi.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 20.8. 2018:

–  od 8.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI STRAŽI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 20. 8. 2018:

–  od 9.00 do 11.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO na izvodu DOLENJE KARTELJEVO.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije na področju nadzorništva Mokronog, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije v ponedeljek, 20. avgusta:

– od 8.15 do 11.30, na območju transformatorske postaje: Malkovec, Pavla vas, Trščina, Krsinji vrh, Škovec, Škovec dolina, Srednje Laknice, Srednje Laknice2;

– od 8.15 do 13.15, na območju transformatorske postaje: Kladje Kal, Rupa in Gaberska gora;

– od 11.00 do 15.00, na območju transformatorske postaje: Mirna roje 3 izvod Zgornja vrsta.