Krka mlade raziskovalce že 50 let spodbuja k razvojno-raziskovalnemu delu

0
587

Danes so v Krki prek spletne povezave razglasili imena mladih raziskovalcev – prejemnikov jubilejnih, 50. Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Odziv na razpis je bil letos izjemen; prijavilo se je 93 študentov do- in podiplomskega študija. Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad je študentom, ki so s kakovostjo in rezultati dokazali odličnost svojega raziskovalnega dela, podelil 5 velikih Krkinih nagrad za raziskovalno nalogo ter 25 Krkinih nagrad in 17 posebnih pohval za raziskovalno nalogo. Študentom, ki so sodelovali na razpisu, smo podelili tudi 46 Krkinih priznanj. Med prejemniki je 11 doktorjev znanosti. V 50. letih so podelili že 2911 Krkinih nagrad. Kakovost in visoka raven znanja potrjujeta, da so mladi raziskovalci dobro pripravljeni na prihodnost. Izvedli so tudi 30. znanstveni simpozij, ki je to pot potekal na daljavo – tudi prek spleta, so sporočili iz Krkine Službe za odnose z javnostmi.

Kot je v nagovoru ob razglasitvi poudaril predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič, imamo danes v Krki tudi zaradi Krkinih nagrad in sodelovanja z akademiki, priznanimi znanstveniki ter številnimi strokovnjaki izkušene, dinamične in inovativne ljudi. Kot farmacevtska družba, se namreč zavedamo, da sta za napredek ključna znanje in inovativnost. Za rast podjetja v svojih timih potrebujemo vrhunske multidisciplinarne strokovnjake. Zato s ciljem, da bi prišli v stik z najboljšimi, mlade talentirane raziskovalce s Krkinimi nagradami privabljamo že 50 let.

Naš glavni namen je popularizacija raziskovalnega dela med dijaki, študenti, profesorji in raziskovalci na izobraževalnih ustanovah. Danes so Krkine nagrade v slovenskem prostoru in širše ena najstarejših oblik nagrajevanja mladih raziskovalcev, ki v raziskovanju in odkrivanju novega povezujejo številne posameznike in razvojno-izobraževalne ustanove.

Visoka raven znanja

Dijaki in študenti so se letos odzvali ne le z rekordnim številom, temveč tudi raznovrstnostjo nalog. Njihova kakovost kljub temu, da so jih izdelali v drugačnih, precej težjih pogojih kot običajno, odraža visoko raven. Tako na srednješolski stopnji kot v dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programih je bilo tako po znanstveni kot aplikativni vrednosti na razpis prijavljenih veliko izstopajočih nalog. Njihova tematika je povezana z aktualnimi vejami znanosti, kot so farmacija, kemija, medicina, biokemija, biotehnologija, biologija in druge sorodne vede.

Dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, je v zborniku povzetkov raziskovalnih nalog, izdanem ob jubilejni, 50. podelitvi Krkinih nagrad poudaril: »Znanost in tehnologija sta nam poleg boljšega življenja in številnih priložnosti prinesla tudi vrsto dilem, vprašanj in novih problemov, ki jih moramo rešiti. Rešitve je možno poiskati samo z več znanosti, več in bolj poglobljenimi raziskavami, več in bolj usmerjenim razvojem, več in bolj ustvarjalnim delovanjem. Krkini nagrajenci bodo gotovo uspešno reševali prihajajoče izzive.«

Letos je na obeh razpisih – za srednješolske ter do- in podiplomske raziskovalne naloge sodelovalo 192 dijakov in študentov, ki so letos pripravili kar 151 raziskovalnih nalog. Z 61 srednješolskimi raziskovalnimi nalogami je sodelovalo 99 dijakov iz 16 slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol.

Najboljši predstavili svoje izsledke na 30. simpoziju na daljavo

Letos so svoje raziskovalne izsledke na 30. simpoziju, ki je tokrat potekal prek spleta, predstavili prejemniki velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo dr. Janja Mirtič, dr. Andreja Radman Kastelic, dr. Andraž Lamut, dr. Miha Drev in dr. Miha Virant. S predstavitvijo pa so se jim pridružili še trije prejemniki Krkine nagrade, in sicer dr. Tine Tesovnik, dr. Bojan Papić in Kristjan Skok, ki so v svojih nalogah pokazali visoko raven znanja na svojem področju raziskovanja. Predstavitve, ki smo jih posneli na Univerzi v Ljubljani in na nekaterih fakultetah, je tudi letos vodil član Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad, prof. dr. Franc Vrečer.

PREJEMNIKI VELIKE KRKINE NAGRADE ZA RAZISKOVALNE NALOGE

dr. MIHA DREV Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Mentorja: izr. prof. dr. Franc Požgan, izr. prof. dr. Franc Perdih

Že med študijem na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani je raziskoval na katedri za organsko kemijo in dokončal magistrski študij. Prešernovi nagradi za raziskovalno nalogo leta 2014 je dve leti kasneje sledila prva Krkina nagrada za magistrsko nalogo. V začetku leta 2020 je doktoriral na katedri za organsko kemijo. Med doktorskim raziskovanjem se je ukvarjal s C–H aktivacijo v pogojih mikrovalovnega segrevanja.

dr. ANDRAŽ LAMUT Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Mentorja: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, prof. dr. Danijel Kikelj

Nekdanji državni prvak v znanju kemije je študiral na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani in izobraževanje nadaljeval na podiplomskem doktorskem študiju Biomedicina, smer Farmacija. Kot mladi raziskovalec na Katedri za farmacevtsko kemijo je svoje raziskovalno delo zaokrožil z doktorsko disertacijo s področja protimikrobnih učinkovin. V njej se je posvetil problematiki velike odpornosti mikroorganizmov proti obstoječim načinom zdravljenja.

dr. JANJA MIRTIČ Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Mentorica: prof. dr. Julijana Kristl

Navdušenost nad biologijo, kemijo in fiziko jo je pripeljala na Fakulteto za farmacijo v Ljubljani. Po zaključku magistrskega študija farmacije se je na Katedri za farmacevtsko tehnologijo zaposlila kot mlada raziskovalka. Tam je izvajala svoje raziskovalno delo na področju farmacevtske nanotehnologije v okviru doktorskega študija Biomedicina, smer Farmacija. Njeno raziskovalno delo je prispevek k znanju o uporabnosti polielektrolitov za izdelavo dostavnih sistemov in tudi širše. Danes je kot razvojna tehnologinja zaposlena v Krkinem farmacevtskem razvoju.

dr. ANDREJA RADMAN KASTELIC Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mentorica: prof. dr. Ines Primožič

Že v zgodnjem študijskem obdobju na zagrebški naravoslovno-matematični fakulteti se je usmerila na področje organske sintezne kemije, kjer deluje tudi kot sodelavka Krkinega Razvoja in raziskav učinkovin. Pri doktorskem delu se je osredotočila na pripravo spojin derivatov kinuklidina, ki so pokazale velik potencial za nadaljnje raziskave tako na področju protimikrobnega delovanja kot zaviranja tarčnih encimov.

dr. MIHA VIRANT Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
Že na dodiplomskem študiju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani ga je zanimala uporaba sodobnih instrumentalnih tehnik jedrske magnetne resonance. Na magistrskem in doktorskem študiju se je posvetil raziskavam paladijevih koordinacijskih spojin. V doktorski nalogi pa se je ukvarjal s sintezo novih in bolj učinkovitih ligandov ter študijami reakcijskih mehanizmov.

Prejemniki Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

1.dr. Klara Čebular, Institut Jožef Stefan
mentor: prof. dr. Stojan Stavber
2.dr. Anita Kotar, Kemijski inštitut Ljubljana
mentor: prof. dr. Janez Plavec
3.dr. Andraž Mehle, Sensum d.o.o
mentor: doc. dr. Dejan Tomaževič
4.dr. Bojan Papić, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorici: dr. Mateja Pate, dr. Darja Kušar
5.dr. Mateja Šenica, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorja: prof. dr. Franci Štampar, izr. prof. dr. Maja Mikulič Petkovšek
6.dr. Tine Tesovnik, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana
mentorja: prof. dr. Tadej Battelino, izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
7.Klavdija Bastl, IMC University of Applied Sciences Krems
mentorja: izr. prof. dr. Adam Bass, dr. Rita Seeböck
8.Črt Dragar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorici: izr. prof. dr. Petra Kocbek, izr. prof. dr. Eva Roblegg
9.Eric Frančišković, University of Copenhagen, Department of Pharmacy
mentorja: prof. dr. Jörg P. Kutter, dr. Drago Sticker
10.Jasmina Heric, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
mentorici: prof. dr. Maja Leitgeb, Maja Čolnik
11.Andreja Horvat, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorja: izr. prof. dr. Robert Roškar, Žane Temova Rakuša
12.Nina Krištofelc, Institut Jožef Stefan
mentorici: prof. dr. Marija Sollner Dolenc, prof. dr. Ester Heath
13.Neja Kuret, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorici: doc. dr. Anja Klančnik, dr. Jerica Sabotič
14.Taja Ložar, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorici: doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. Tanja Jesenko
15.Rok Marinič Podbršček, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Univerza v Ljubljani
mentor: doc. dr. Martin Gazvoda
16.Tjaša Pavčnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
17.Tina Pečarič Strnad, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: izr. prof. dr. Bogdan Štefane
18.Eva Praunseis, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorja: izr. prof. dr. Janez Mravljak, dr. Jure Hren
19.Urša Rozman, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: izr. prof. dr. Bogdan Štefane
20.Kristijan Skok, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
mentorja: prof. dr. Iztok Takač, izr. prof. dr. Uroš Maver
21.Žan Smrekar, Kemijski inštitut Ljubljana
mentorja: izr. prof. dr. Urban Bren, dr. Janez Konc
22.Sandi Svetič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorja: izr. prof. dr. Rok Dreu, Teja Brezovar
23.Svetlana Utroša, Kemijski inštitut Ljubljana
mentorja: izr. prof. dr. Robert Roškar, dr. Samo Andrenšek
24.Uroš Vezonik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
25.Barbara Vrečer, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentorja: prof. dr. Aleš Podgornik, dr. Matejka Podlogar

Prejemniki Krkine posebne pohvale za raziskovalno nalogo

1.dr. Jernej Bobnar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentorja: doc. dr. Boštjan Genorio, izr. prof. dr. Robert Dominko
2.dr. Eva Jarc Jovičić, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
mentor: doc. dr. Toni Petan
3.dr. Zorica Latinović, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
mentorja: prof. dr. Igor Križaj, doc. dr. Adrijana Leonardi
4.dr. Mateja Rebernik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: izr. prof. dr. Marko Novinec
5.dr. Sara Redenšek, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorici: prof. dr. Vita Dolžan, izr. prof. dr. Maja Trošt
6.dr. Marko Trampuž, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: doc. dr. Blaž Likozar
7.dr. Katarina Žnidar, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorica: prof. dr. Maja Čemažar
8.Luka Ciber, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
mentor: izr. prof. dr. Uroš Grošelj
9.Nina Katarina Grilc, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorici: prof. dr. Julijana Kristl, dr. Janja Mirtič
10.Barbara Hrastar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorici: prof. dr. Tamara Lah Turnšek, dr. Metka Novak
11.Maša Kastner, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: izr. prof. dr. Bogdan Štefane
12.Tomaž Kotnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: prof. dr. Jurij Svete
13.Ines Kulašić, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
14.Jan Meh, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorji: doc. dr. Miroljub Jakovljević, doc. dr. Nataša Bizovičar, doc. dr.
Nataša Kos
15.Katja Murnc, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorici: izr. prof. dr. Petra Kocbek, Tanja Potrč
16.Katja Schoss, Fakulteta za Farmacijo, Univerza v LjubljaniMentorica: izr.
prof. dr. Nina Kočevar Glavač
17.Sara Tekavec, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorja: izr. prof. dr. Matej Sova, Ana Dolšak

Prejemniki Krkinega priznanja za raziskovalno nalogo

1.dr. Tanja Belčič Mikič, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentor: doc. dr. Matjaž Sever
2.dr. Peter Grdešič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentor: doc. dr. Ilija German Ilić
3.dr. Andreja Kežar, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorica: izr. prof. dr. Marjetka Podobnik
4.dr. Katarina Kouter, Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani
mentorja: izr. prof. dr. Alja Videtič Paska, izr. prof. dr. Tomaž Zupanc
5.dr. Barbara Petovar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Mariboru
mentor: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar
6.dr. Gregor Podrekar, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
mentor: doc. dr. Dejan Tomaževič
7.dr. Tamara Serdinšek, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
mentorji: prof. dr. Igor But, doc. dr. Jurij Dolenšek, izr. prof. dr. Andraž Stožer
8.dr. Luka Žnideršič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentorici: prof. dr. Helena Prosen, dr. Anita Mlakar
9.Špela Bohinec, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorja: prof. dr. Zdenko Časar, Andrej Šterman
10.Urša ČerčekFakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentor: prof. dr. Boris Rogelj
11.Vita Čivnik, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorici: doc. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki, dr. Urška Kuhar
12.Neža Drofenik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: doc. dr. Krištof Kranjc
13.Marko Gabrovšek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
14.Simona Gričar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: prof. dr. Iztok Turel
15.Jan Hočevar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentorja: izr. prof. dr. Jernej Iskra, dr. Janja Zule
16.Mišel Hozjan, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: izr. prof. dr. Uroš Grošelj
17.Larisa Janžič, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorja: prof. dr. Gregor Serša, dr. Maša Bošnjak
18.Jakob Jeriha,Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorja: prof. dr. Vita Dolžan, prof. dr. Nikola Bešič
19.Lea Kastelec, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentorja: izr. prof. dr. Mitja Kolar, doc. dr. Gregor Novljan
20.Jan Kejžar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorici: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, prof. dr. Nives Ogrinc
21.Polona Klemenčič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentorica: doc. dr. Marina Klemenčič
22.Marko Kočevar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentor: doc. dr. Jurij Trontelj
23.Stanko Kramer, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Mariboru
mentorja: prof. dr. Peter Krajnc, dr. Muzafera Paljevac
24.Jaka Kranjc, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorja: izr. prof. dr. Janez Ilaš, prof. dr. Remy Loris
25.Katja Krivic, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorja: prof. dr. Joško Osredkar, dr. Hugon Možina
26.Danijel Lavrič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Mariboru
mentorici: doc. dr. Petra Kotnik, doc. dr. Maša Knez Hrnčič
27.Mitja Lindič,Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorja: prof. dr. Joško Osredkar, doc. dr. Janez Vodičar
28.Ana Lisac, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
mentor: prof. dr. Aleš Podgornik
29.Teo Makoter, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Mariboru
mentorici: doc. dr. Petra Kotnik, doc. dr. Maša Knez Hrnčič
30.Katja Malenšek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: doc. dr. Martin Gazvoda
31.Gaja Markovič, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorici: prof. dr. Mateja Erdani Kreft, doc. dr. Nataša Resnik
32.Aljaž Pirnat, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorici: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, doc. dr. Maruša Debeljak
33.Tjaša Podlogar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
mentor: doc. dr. Martin Gazvoda
34.Karmen Pogačar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorici: prof. dr. Kristina Gruden, dr. Anna Coll Rius
35.Janja Skok, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorici: prof. dr. Maja Čemažar, Simona Kranjc Brezar
36.Maša Štrakl, Zdravstvena Fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorici: doc. dr. Mojca Jevšnik, doc. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki
37.Tilen Urbančič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentor: doc. dr. Rok Frlan
38.Anja Vombergar, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorici: izr. prof. dr. Petra Hudler, Pia Pužar Dominkuš
39.Tisa Ževart, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
mentor: doc. dr. Martin Gazvoda
40.May Žitnik, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorja: prof. dr. Mitja Kos, Milena Radoha Bergoč
41.Karmen Mirtič, Nina Rešetič, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorici: doc. dr. Jožica Ježek, doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj
42.Metka Kovac, Nina Kokalj, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
mentorja: prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, izr. prof. dr. Uroš Maver
43.Tim Hropot, Matic Kolar, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorja: doc. dr. Sergej Pirkmajer, Klemen Dolinar

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj