Krka v prvem četrtletju zelo uspešna

0
791

Skupina Krka je v prvem četrtletju 2022 ustvarila prodajo v višini 432,5 milijona EUR, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 90,7 milijona EUR čistega dobička, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2022 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V skupini Krka smo v prvem četrtletju letošnjega leta kljub zaostrenim razmeram poslovali uspešno in zabeležili 9-odstotno rast prodaje. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini ključnih trgov ter v vseh skupinah izdelkov in storitev. Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni, saj smo dosegli do sedaj največji čisti dobiček v prvem četrtletju. Pozorno spremljamo razmere v Ukrajini, kjer zagotavljamo vse potrebno za ohranjanje varnosti naših zaposlenih in za nemoteno oskrbo trga z zdravili. Ukrajini smo donirali humanitarno pomoč v obliki zdravil. Med prvimi ponudniki zdravil na trgu smo ponovno vzpostavili logistične poti v celotni distribucijski verigi. Tudi v Ruski federaciji skrbimo za nemoteno oskrbo z zdravili. Registracije izdelkov, proizvodnja, prodaja, distribucija in plačila potekajo nemoteno, transport pa traja nekoliko dlje. Razmere v regiji od nas zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja. V teh okoliščinah je težko oceniti tok prihodnjih dogodkov in njihov vpliv na Krkino poslovanje na letni ravni, vendar so rezultati prvega četrtletja vzpodbudni. Krka ohranja močno kapitalsko strukturo, ustvarjamo robusten denarni tok. Zato sta uprava in nadzorni svet oblikovala predlog izplačila dividende za leto 2021 v višini 5,63 EUR bruto na delnico, kar predstavlja 12,6-odstotno rast, s čimer ohranjamo politiko stabilne rasti dividend.«

Prodaja

V skupini Krka so v prvih treh mesecih leta 2022 ustvarili prihodke od prodaje v višini 432,5 milijona EUR, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju. Od tega znašajo prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 430,6 milijona EUR, razliko pa predstavljajo ostali prihodki od prodaje. Prodaja je bila večja v vseh regijah in na večini ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Količinsko se je povečala za 8 %.

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 146,7 milijona EUR in 34,1-odstotnim deležem. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja povečala za 11 %. V Ruski federaciji smo prodali za 83,6 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju, hkrati pa smo dosegli 10-odstotno količinsko rast prodaje. V Ukrajini smo prodali za 26,5 milijona EUR izdelkov, kar je 21 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo dosegli na večini regijskih trgov, največja relativna rast pa je bila v Kazahstanu in Moldaviji. (krka.si)