Kronika

Lažna prijava o gorečem hlevu

Policisti in petnajst gasilcev iz PGD Semič, Štrekljevec in Gradnik se je okoli polnoči po nepotrebnem odpeljalo na domnevni požar, ki ga ni bilo. Nekaj pred polnočjo so neznanci na številko 112 prijavili, da v Črešnjevcu pri Semiču gori hlev. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da domači spijo in nikjer ne gori. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, nakar bodo klicatelje kazensko ovadili.

Zloraba znamenj za pomoč in nevarnost – 309. člen kazenskega zakonika

(1) Kdor zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost ali neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da grozi nevarnost in s tem povzroči, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je bilo z dejanjem iz prejšnjega odstavka preprečeno ali ovirano delo pravosodnih ali drugih državnih organov in je bila s tem preprečena storitev uradnega dejanja ali povzročena večja premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

Exit mobile version