LV 2022: Številni ostajajo. Nova županja v Metliki, nov župan v Šentrupertu…

0
4433

Za 212 županskih mest se je potegovalo 618 kandidatov, 3382 svetniških mest pa si želi zasesti 18.671 kandidatov. In znani so nekateri neuradni in nepopolni izidi DVK, kdo prevzel oz. obdržal župansko funkcijo v občini.

Še pred preštetjem vseh glasovnic je bila prednost posameznikov preveč prepričljiva. Župan MO Novega mesta bo stari – novi župan. Gregor Macedoni, ki je imel le enega protikandidata (Srečka Vovkota), bo tako županoval še en 4- letni mandat. Macedoni oz. njegova lista bo imela v mestnem svetu 7 mandatov, Gibanje Svoboda 5, Lista naš kraj – naše mesto 3, SDS 3, Nova Slovenija – Krščanski demokrati 2, SLS 2, Solidarnost 2, Socialni demokrati 2 mandata, po enega pa DeSus, Konkretno, ZZD – Zveza za Dolenjsko. Ampak to so še neuradni in nepopolni izidi.

V Semiču bo še naprej županovala Polona Kambič, prav tako v Šentjerneju Jože Simončič, v Škocjanu Jože Kapler, v Žužemberku Jože Papež, v Mirni Peči Andrej Kastelic, na Mirni Dušan Skerbiš, v Črnomlju Andrej Kavšek, v Šmarjeških Toplicah Marjan Hribar, v Straži Dušan Krštinc. V Sevnici Srečko Ocvirk ostaja župan. V Ivančni Gorici Dušan Strnad. V Šentrupertu bodo imeli novega župana. In sicer bo to Tomaž Ramovš. Novo županjo bodo imeli v Metliki, to bo Martina Legan Janžekovič.

V občini Mokronog – Trebelno bo drugi krog, kjer se bosta pomerila aktualni župan Anton Maver in protikandidat Franc Glušič. Prav tako v Kostanjevici na Krki, kjer se bosta v drugem krogu pomerila Robert Zagorc in Melita Skušek. Drugi krog bo tudi v Dolenjskih Toplicah, kjer se bosta pomerila aktualni župan Franc Vovk in Mojca Šenica. Prav tako v Brežicah, kjer se bosta pomerila aktualni župan Ivan Molan in Igor Zorčič. V Krškem bodo dobili novega župana, saj aktualni ne kandidira. Sledil bo drugi krog, kjer se bosta pomerila Dušan Šiško in Janez Kerin. Vse do zadnjega glasu je bilo napeto v Trebnjem, kjer bo po vseh preštetih glasovnicah drugi krog. Pomerila se bosta aktualni župan Alojzij Kastelic (21,73%) in protikandidatka Mateja Povhe (49,01 %).

Drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, bo v nedeljo, 4. decembra 2022.