Na Bregu bodo obnovili stopnišče

Na Bregu bodo obnovili stopnišče

-
6 533

Na rotovžu so podpisali pogodbo za obnovo stopnišča na Bregu, ki zajema vzpostavitev javne razsvetljave, ureditev opornih zidov in kanalizacije na celotnem delu prehoda od hišnih številk 12 in 14 ulice Breg do Župančičevega sprehajališča ob reki Krki. Začetek 82.432,80 EUR (z DDV) vredne investicije na Mestni občini Novo mesto predvidevajo v avgustu, po zaključku del pa bodo občani pridobili sprehajalno pot, ki ima zaradi pomena Brega tudi kulturno vrednost za Novomeščane.

Pogodbo sta podpisala župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in Slavko Strasbergar, direktor podjetja FA – ST, ki je bilo izbrano za izvajanje gradbenih del, podpisu pa je prisostvoval tudi predsednik Krajevne skupnosti Center Matija Škof.

Prvi sprehajalci se bodo lahko po stopnišču sprehodili že v jesenskih mesecih.