Načrtujejo gradnjo 400 najemniških stanovanj

0
553

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in Črtomir Remec direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS) sta danes podpisala menjalno pogodbo za zemljišča in pismo o nameri skupnega sodelovanja Mestne občine Novo mesto in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pri gradnji večstanovanjskih objektov v Novem mestu. Predmet menjalne pogodbe je menjava zemljišč, na katerih se bo gradilo 400 novih najemniških stanovanj na območjih Podbreznika in Brod-Drage, v sklopu slednjega bo na voljo tudi 57 parcel za individualno gradnjo hiš.

Približno 200 novih stanovanj bo v prihodnjih letih zraslo v Podbrezniku (Mestna občina bo gradila dva stanovanjska bloga, SSRS tri), enako število novih stanovanj bo SSRS gradil tudi na območju Brod-Drage. Med njimi bo tudi približno 30 t.i. oskrbovanih stanovanj. Brod-Drage bo poleg stanovanj ponudil tudi zemljišča za gradnjo hiš, in sicer za 14 prostostoječih hiš, 28 vrstnih hiš in 15 dvojčkov, kar skupno znaša 57 zemljišč za odkup. Načrtovana gradnja stanovanj v Podbrezniku bi lahko stekla hitro, morda že v drugi polovici leta 2021.

Po besedah župana Gregorja Macedonija gre za pomemben cilj k zagotavljanju novih stanovanj na območju Mestne občine Novo mesto: »Po tem, ko smo imeli v zadnjih letih v Novem mestu zastoj večstanovanjske gradnje, načrtujemo, da bo v treh do štirih letih samo v tem projektu na voljo več sto novih stanovanj, če prištejemo še gradnjo stanovanj drugih zasebnih investitorjev, bo Novo mesto v prihodnjih letih bogatejše za prek 500 novih stanovanj.«

Direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec je ob podpisu pogodbe dejal, da ga veseli, da so se z Mestno občino Novo mesto dogovorili za tako pomemben projekt: »Menjava zemljišč nam v tem trenutku omogoča, da lahko začnemo z gradnjo stanovanjskih blokov v Podbrezniku v najhitrejšem možnem času. Na tem območju bomo gradili tri stanovanjske sklope s približno 150 stanovanji, na območju Brod-Drage gre prav tako za 150 stanovanj, ki se bodo gradila v dveh etapah. S tem nadaljujemo z izpolnjevanjem našega poslanstva, torej zagotavljanja javnih najemniških stanovanj,« so še sporočili z MO Nm.