Najvišja inflacija po avgustu 1995

0
361

V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin julija na letni ravni v povprečju zvišale za 11 odstotkov, na mesečni pa za odstotek. Največji vpliv so imele višje cene naftnih derivatov. Območje evra ima medtem rekordno 8,9-odstotno inflacijo.

Gre za najvišjo stopnjo inflacije v posameznem mesecu po avgustu 1995, ko je prav tako znašala 11 odstotkov, medtem ko je julija 1995 dosegla 11,7 odstotka, kažejo podatki iz baz statističnega urada, je objavil Statistični urad RS (Surs).

Cene blaga so bile v povprečju višje za 14 odstotkov, cene storitev pa za 5,3 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 17,9 odstotka, trajno blago za 10,5 odstotka in poltrajno blago za 2,8 odstotka.

Največ, 2,1 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale podražitve naftnih derivatov. Pri tekočih gorivih za 49,7 odstotka, bencinu za 41,1 odstotka in dizelskem gorivu za 41 odstotkov. Dve odstotni točki so prispevale višje cene hrane, ki so se povečale za 13,5 odstotka. Električna energija se je podražila za 30,4 odstotka in letni indeks zvišala za 1,1 odstotne točke.

Izdelki in storitve iz skupine stanovanjska in gospodinjska oprema ter tekoče vzdrževanje stanovanj so se podražili za 12 odstotkov ter inflacijo dvignili za 0,9 odstotne točke. 0,7 odstotne točke vpliva na inflacijo so imele podražitve avtomobilov, dražji za 12,5 odstotka, po 0,5 odstotne točke pa gostinske storitve, dražje za 9,2 odstotka, ter izdelki in storitve za rekreacijo in kulturo, dražji za 4,8 odstotka.

Po 0,4 odstotne točke so prispevale višje cene zemeljskega in mestnega plina, višje za 58,9 odstotka, trdih goriv, višje za 49,2 odstotka, ter toplotne energije, višje za 43,3 odstotka.

V obdobju enega leta se je pocenila mobilna telefonija, in sicer za 5,4 odstotka, kar je inflacijo ublažilo za 0,1 odstotne točke.

K mesečni inflaciji so največ, 0,5-odstotne točke prav tako prispevale višje cene naftnih derivatov. Dizelsko gorivo se je podražilo za 9,5 odstotka, bencin za 8,8 odstotka in tekoča goriva za 2,2 odstotka. Podražitve počitniških paketov, za 8,6 odstotka, so dodale 0,3 odstotne točke, podražitve drugih storitev v zvezi z osebnimi vozili, za 6,9 odstotka, pa 0,2 odstotne točke. (STA)