Nekaterim v zdravstvu višje plače, spet drugim ne

0
505

Sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vladna stran so podpisali dogovor, ki omogoča odpravo plačnih nesorazmerij znotraj timov, ki v zdravstvu delujejo kot celota.

V sporazumu so se dogovorili za dvig plač v vseh plačnih razredih, z izjemo plačnega razreda E3 in J, kjer bodo še potrebna nadaljnja pogajanja. Prav tako je nekaj nerešenih zadev ostalo pri pogajanjih o delovnih mestih s peto stopnjo izobrazbe, kamor spadajo farmacevtski, laboratorijski, sanitarni in zobni tehnik.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v imenu vlade povedal, da je današnji dan velik korak za zdravstveno reformo in za umiritev razmer v socialnem zdravstvu. “Po nekaj mesecih trdega dela smo naredili korak naprej. Še zmeraj nismo mogli usteči vsem, ampak smo pa ustregli večini,” je povedal.

Povedal je, da je zadovoljen, da sta se obe strani dogovorili glede skupnega imenovalca, ki v ospredje postavlja pacienta. “Zdravstvo bomo obravnavali kot celoto”, je povedal minister. Napovedal je, da bodo nov plačni razred uvedli aprila 2022.

Irena Ilešič Čujovič je povedala, da verjame, da so z današnjim sporazumom naredili korak naprej. Kljub temu je napovedala, da bodo pogajanja na nekaterih področjih še potrebna. “Tokratni sporazum naslavlja obe strokovni zahtevi, ki smo jih izpostavili februarja letos. Gre za vprašanje plačnih nesorazmerij in pa vprašanje standrardov in normativov. Nekatere točke smo že razrešili, za nekatere dele pa smo si določili kasnejši datum” je povedala.

Dodala je, da so anomalije ostale v plačnem razredu E3 in da, bodo tam še potrebna pogajanja. Prav tako bodo pogajanja potrebna  v skupini tehnikov. Ilešič Čujovič je pojasnila, da bodo dvig plače za tri plačne razrede dobili fizioterapevti, za štiri plačne razrede pa se bo plača dvignila tistih, ki delajo na izredni negi in rehabilitaciji. (STA)