MO Nm o izstrelkih na dom oz. varnosti

4
4243

Slednje pišem kot odziv na t.i. slovensko toleranco in spoštovanje do delovnih ljudi v deželi pod Alpami oz. Kolpi. Določene regije v Sloveniji so povsem spregledane oz. marsikomu od odgovornih ni mar, kaj se dogaja, pa čeprav izstrelki iz avtomatskega orožja letijo v stanovanjska naselja. K sreči žrtev ni bilo. Trpele so materialne stvari, a lahko bi bilo drugače.

Vprašanja o varnosti v gospodarsko najbogatejši regiji v Sloveniji oz. občini, tako med  t.i. vsedržavnimi in zasebnimi prazniki, ki si jih nekateri dovolijo praznovati z nedovoljenimi oz. za življenje nevarnimi stvarmi za nepovabljene (tudi za povabljene), sem naslovil na novomeške občinarje.

Namreč v minulih prazničnih dneh so bili največji mediji polni informacij iz Iraka in ostalih držav sveta, za katere številni prebivalci Slovenije sploh ne vedo kje so, kaj šele določeni akterji, ki so ga Američani ubili, a v isti sapi slepo prezrejo nevarna dogajanja pri nas. Da ne bo zamere, ne podcenjujem razgledanosti.

Ali, če drugače pristopim k temu, so bili veliki mediji spet tolerantni, pa čeprav se nedopustnosti dogajajo tudi v Sloveniji, z naslova tolerantnosti. Več je bilo govora o petardah kot pa o izstrelkih, ki švigajo mimo glav ljudi, živali…. Ljudje iz JV regije med božičem in novim letom v večernih urah ne upajo na prosto oz. ven iz svojih domov. Zakaj?

O tem smo že poročali. Doslej so trpele strehe, žlebovi, vozila …, ko pa bo pod objestnostjo posameznikov, ki rokujejo s tem orožjem (ne vem s kakšnim dovoljenjem in pravico), padla tudi človeška žrtev, bo najverjetneje prepozno.

Takrat verjamem, da bodo vsi o tem poročali in hoteli imeti prvi izjave. Poleg medijev bodo takrat tudi javno nastopili politični ljudje, za katere sploh nismo vedeli, da obstajajo in da se ukvarjajo s to problematiko. Takrat se bo oglasila tudi Evropska unija, katere smo člani in ki zagotavlja velika sredstva, za katera v Sloveniji še danes ne vemo kam gred ipd. To je samo opozorilo, preden se lahko zgodi najhuje.

Zelo dobro si predstavljam kako bi mediji poročali, če bi v Ljubljani izstrelek priletel v hišo oz. stanovanjsko naselje, kaj šele v vozilo v katerem se pelje mlada družina.

To je za Vse, ki nočete vedeti, kako je na JV Slovenije in nas, ki o tem poročamo in pišemo, označujete za nestrpne. Vi  tega preprosto ne poznate, ker ne živite tukaj in se to pri vas ne dogaja, a vseeno smo vsi v isti državi. Z naslova tolerance, ki je v tej državi do preprostih, delovnih ljudi skoraj ni, po drugi strani pa posameznikom z naslova etnične skupnosti dopušča nedopustna, kazniva dejanja.

V namen varnosti in padajočih božičnih in novoletnih izstrelkov poslanih s tal v nebo, ki nekje pristanejo, sem vprašanja naslovil na pristojne na Mestni občini Novo mesto, tako na svetnike kot župana. Posredovali so nam odgovore:

– zanima me, koliko ste svetniki in župan postorili za ureditev romske integracije na območju Novega mesta, kdaj, kaj in kje so vidni pozitivni premiki
– ali svetniki in župan poznate ljudi, ki živijo na območjih, kjer vse leto, ne zgolj za čas prednovoletnega rajanja, v zrak letijo krogle in so vas o tem že obvestili, opozorili in kaj ste in kolikokrat ste že v svojih močeh kaj storili in kaj sploh
– koliko je o teh zadevah seznanjen romski svetnik in kaj je v tej smeri storil oz. je koga zaprosil za pomoč
– koliko je storila t.i. občinska služba oz. zaposleni na občini, ki pokrivajo t.i. romsko tematiko, zanima me, koliko oseb je zaposlenih in kaj delajo oz. kje lahko zaznamo njihovo delo, napredek pri t.i. integraciji
– (za župana) kolikokrat ste o razmerah, ki za davkoplačevalce, ki živijo v neposredni bližini romskega naselja, očitno niso varne, o tem govorili s pristojnimi na državni ravni in kaj so vam odgovorili oz. zagotovili
– (za župana) koliko se vas dotaknejo informacije, da je nekomu na prijeten večer priletel izstrelek na domačo hišo, da je bilo vozilo, v katerem je bila družina, nastreljano. Bi želeli kaj sporočiti tem ljudem in ostalim, ki živijo v dometu avtomatskega orožja, ki ga nekateri očitno imajo?
In za konec vprašanjem vsem občinskim svetnikom in županu: je Novo mesto varno mesto?

ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO:
​Varnostna grožnja nelegalne uporabe strelnega orožja je nedopustna in do nje moramo imeti ničelno toleranco. Še bolj nedopustno je, kadar so storilci takih dejanj brezposelni prejemniki denarne socialne pomoči.

Izkušnje kažejo, da je za zagotovitev ustreznih varnostnih razmer in preprečevanje rabe strelnega orožja v romskih naseljih ključna zadostna policijska prisotnost neposredno v naseljih. To se je izkazalo tudi ob letošnjem božiču, ko je policistom ob podpori mariborskih kolegov, v nasprotju z novoletnimi prazniki, uspelo preprečiti ali znatno zmanjšati tovrstna dejanja. Še enkrat več pa se je tudi izkazalo, da takih ukrepov zaradi kadrovskih omejitev PU Novo mesto ne zmore zagotavljati sama, zato s strani pristojnih državnih organov pričakujemo nadaljnjo podporo pri njihovem izvajanju.

Na področju varnostnih vprašanj, povezanih z romsko problematiko, občine nimamo pravih pristojnosti, so pa naša prizadevanja intenzivno usmerjena v koordinacijo vseh služb in organizacij, pristojnih za reševanje integracijske problematike romske skupnosti, kar redno poteka. Konkretni ukrepi se nanašajo na socialo, šolstvo in bivanjsko problematiko.

Z romskim svetnikom, predstavnikom krajevne skupnosti ter vodstvom PU Novo mesto je tudi na temo uporabe strelnega orožja že dogovorjen sestanek, prav tako bodo nanj povabljeni pristojni državni organi.

Nosilno vlogo celovitega reševanja romske problematike mora aktivno prevzeti država. Aktualne razmere so posledica dolgoletnega odlašanja, ki ga najbolj občutimo prav v jugovzhodni regiji. Župani petih dolenjskih občin so leta 2018 ob srečanju s predsednikom RS Borutom Pahorjem predstavili konkretne predloge izboljšav, ki bi pripomogli k urejanju položaja romske skupnosti na Dolenjskem. Romska problematika je bila osrednja tema nedavnega sestanka novomeškega župana Gregorja Macedonija z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenjo Klamfer ter sestanka županov jugovzhodne regije, katerega posledica je bil nov poziv Vladi RS za aktivnejše reševanje problematike.

Poleg policije, redno sodelujemo s predstavniki prizadetih krajevnih skupnosti, Centra za socialno delo, Zavoda za zaposlovanje, Društva za razvijanje prostovoljnega dela, vrtcev in osnovnih šol,
Razvojno-izobraževalnega centra, UVHVVR. Zaposlitev Romov zagotavljamo preko javnih del, v največjem romskem naselju Žabjak – Brezje smo postavili večnamenski center. V centru se izvajajo različni socialni programi in programi varnosti, ki so romskemu prebivalstvu na voljo ob različnih terminih, z njimi pa želimo nadgradili že obstoječe vsebine, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, ali sami ali v partnerstvu z drugimi deležniki.

Najpomembnejši premik v zadnjih letih so prav gotovo izpogajana državna sredstva za prostorsko in komunalno urejanje romskega naselja Žabjak – Brezje, za kar je vlada namenila 3,1 milijona evrov.

Gradbena dela bodo potekala predvidoma do jeseni, v naravi bo izvedena ulična mreža v Žabjaku s komunalno infrastrukturo, na katero se bodo po izgradnji lahko priključevali uporabniki, seveda na enak način in pod enakimi pogoji kot prebivalcih v vseh drugih predelih občine. Pomembna pridobitev bo tudi predvidena preplastitev Mirnopeške ceste, ki jo bo skupaj z gradnjo večnamenske poti za pešce in kolesarje sočasno načrtuje Direkcija RS za infrastrukturo.

Kot že navedeno, pa bodo vsa prizadevanja, ki jih izvajamo institucije na lokalni ravni, neučinkovita, v kolikor ne bo ustrezne spremembe socialne, zaposlitvene in kaznovalne zakonodaje na državni ravni. (MO NM)

__________________________________________________________________________

In še to, če morda kdo naredi samo sprehod po strehah nekaterih stanovanjskih blokov v Bršljinu, ali pa hišah, bo verjetno kaj našel, ki pa ni toča, sodra oz. vremenski pojav, o katerih se več poroča kot pa o objestni in nenadzorovani dejavnosti iz t.i. znanih okolic Novega mesta. Zanimivo je, da imamo mi več informacij in dokumentov o oškodovanju kot policija oz. mi o tem vsaj poročamo.

Poškodovanega ali mrtvega civila k sreči še ni bilo….in upam, da pri tem ostane, z željo, da se kaj na tem t,i. integracijskem področju res kaj premakne.

Robert Erjavec, z veliko toleranco do vseh poštenih in odgovornih prebivalcev Slovenije

4 KOMENTARJI

  1. no ja, takšen pavšalen odgovor pošljejo prav vsakič iz naše občine. Mislim, da imajo že pripravljen template in samo spremenijo datum ter pošljejo. Vse te odgovore (res čisto vse) smo slišali že neštetokrat!
    So pa postavili berlinski zid na igrišču na šegovi, prav tako so naredili pokvarjeno kolesarsko stezo, ki že razpada, pa ravno so jo zgradili..

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj