Občina prodaja grad Prežek

1
755

Občina Šentjernej kot zemljiško knjižni lastnik nepremičnine parcele parc. št. 3258/6, k.o. Gorenja Orehovica
objavlja predhodno informativno obvestilo o prodaji gradu Prežek v naselju Cerov Log.

Predvideni predmet prodaje je parcela parc. št. 3258/6, k.o. Gorenja Orehovica, zemljišče s stavbo št.
160, k.o. Gorenja Orehovica (grad Prežek) v skupni izmeri 2765 m2 (kulturni spomenik, EŠD 8658)

Do objave javnega zbiranja ponudb lahko vsa zainteresirana javnost predstavi svoje interese,
predloge, mnenja in investicijske namere pisno na naslov Občine Šentjernej, Prvomajska c. 3a ali po
elektronski pošti sentjernej@siol.net.

Usmeritve pri javnem zbiranju ponudb predvidevajo, da bodo prednost pri nakupu nepremičnine
imeli kupci, ki bodo:
●ponudili najvišjo ceno
●objekt obnovili skladno s smernicami ZVKDS
●ponudili najbolj primerne vsebine v objektu in ponudili delno javno rabo objekta.

Predvidoma bo javno zbiranje ponudb objavljeno v mesecu aprilu 2017 oziroma najkasneje v roku 2
mesecev po sprejetju proračuna Občine Šentjernej za leto 2017.

Potencialni investitorji so vabljeni k posredovanju predhodnih predlogov za pripravo zasnove
določitve vsebin v objektu.

1 komentar

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj