Obnova jedra bo končana in dražji vrtec

Obnova jedra bo končana in dražji vrtec

-
0 588

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na današnjem rednem srečanju z novinarji predstavil aktualne projekte in nekaj glavnih poudarkov iz prihajajoče seje občinskega sveta. Prenova mestnega jedra se približuje koncu, prihodnji teden bodo zaključna dela v križišču med Glavnim trgom in Sokolsko ulico še zadnjič med prenovo za nekaj dni onemogočala izvoz iz mesta, do konca marca pa izvajalec napoveduje tudi končanje vseh ostalih del. Predlog prometnega režima, ki na Glavnem trgu ne predvideva motornega prometa, je trenutno v pregledu pri pristojnih službah.

Predvidoma v četrtek, 21. marca, po jutranji prometni konici, se bo izvajalec lotil izvedbe prehoda za pešce in ostalih zaključnih del v križišču med Glavnim trgom in Sokolsko ulico, zato bo izvoz iz mesta predvidoma onemogočen do nedelje 24. marca. Mestna občina Novo mesto pa je že objavila tudi razpis za ureditev Kandijskega mostu, ki bo po prenovi zasnovan kot podaljšek trga, z večjo in bolj poudarjeno površino za pešce in kolesarje ter enosmernim prometom v smeri iz mesta. Izvedba te rekonstrukcije je v primeru uspešnega postopka javnega naročanja predvidena v poletnih mesecih.

Med ostalimi infrastrukturnimi projekti je župan izpostavil Olimpijski vadbeni center Novo mesto, ki je zelo uspešno prestal prva atletska tekmovanja in certifikacijski postopek mednarodne atletske zveze IAAF, izvajalec je že končal tudi lesarska dela na kolesarski progi, na kateri poteka barvanje oznak, v naslednjih dneh pa bo proga pridobila tudi homologacijo mednarodne kolesarske zveze UCI.

Nadaljuje se tudi projekt izgradnje večnamenske poti ob Levičnikovi cesti, pri katerem so naknadno uskladili tudi priključevanje na Ločenski most in križišče v Žabji vasi. V prvi polovici aprila je predviden zaključek rekonstrukcije odseka ulice Drska proti avtobusni postaji, v marcu pa so uspešno zaključili geološke raziskave pred nadaljevanjem projektiranja brvi v Irči vasi. Na področju državne cestne infrastrukture župan v teh dneh pričakuje objavo naročila za izbor izvajalca druge faze rekonstrukcije ceste skozi naselje Šmihel (odsek med križiščem s Šukljetovo in odcepom za Regrške Košenice), pred podpisom pa so tudi sofinancerske pogodbe za tretjo fazo (med cerkvijo in pokopališčem), avtobusno postajališče v Birčni vasi ter rekonstrukcije Mirnopeške ceste, krožišča pri »tabletki« in Topliške ceste (med avtobusno postajo in Irčo vasjo).

Župan Gregor Macedoni je predstavil tudi nekaj aktualnih sodnih postopkov. Po dveh sodbah novomeškega okrožnega sodišča in ljubljanskega višjega sodišča v zvezi z naročilom cevi pri projektu hidravličnih izboljšav, ki sta v celoti pritrdili postopkom in stališčem Mestne občine Novo mesto in Komunale Novo mesto, pričakuje uspešno črpanje že pridobljenih evropskih in državnih sredstev. V zadevi RIC je Višje sodišče pritrdilo stališču Mestne občine, da najemodajalec ni upravičen do revalorizacije najemnine in dvojnega obračuna DDV, ki ju je do sedaj zaračunaval. Župan napoveduje, da si bodo še naprej z vsemi sredstvi prizadevali zmanjševati breme, ki ga za občinske finance predstavlja ta škodljiva najemna pogodba, sklenjena leta 2011 za dobo dvajsetih let brez možnosti prekinitve.

Občinski svetniki bodo imeli v četrtek na svojih klopeh predlog novih cen v novomeških vrtcih, ki se bodo zaradi dviga plač v javnem sektorju predvidoma dvignile za 6,7 odstotka. Obravnavali bodo tudi rebalans proračuna za leto 2019, zaključni račun za leto 2018 in predloge letošnjih občinskih nagrajencev.