Odgovor občine o zimski službi

3
1505

Očitno se zima le poslavlja in snega je bilo v drugi polovici februarja in v začetku res veliko. Prav tako vemo, da so imele zimske službe veliko dela. Zmotila pa nas je informacija, da naj bi odgovorni na MO Nm koncesionarjem, ki opravljajo zimsko službo v vaseh in okolici, prepovedali dodatno čiščenje cest, o tem smo poročali v ponedeljek.

Občinska služba za odnose z javnostmi nam je posredovala odgovor. A odgovora na vprašanje: ‘odgovorni za ceste na občini naj bi menda omejili čiščenje in posipanje predvsem ‘vaških’ cest. Zakaj? Je morda zmanjkalo sredstev?,’ nismo zasledili. Ko smo jih še enkrat vprašali enako, so nam odgovorili naslednje: čiščenje ni omejeno nikjer, poteka pa po opisanih prioritetah. Sredstva so zagotovljena.’

Zagotavljamo vam, da so si izvajalci zimskih služb v zadnjih tednih z vsemi razpoložljivimi sredstvi prizadevali čistiti sneg karseda sproti. Čiščenje in posipavanje cest ni bilo omejeno. Potrebno je razumeti, da je bila količina snežnih padavin v zadnjih tednih obilna, na območju naše občine pa je potrebno očistiti okoli 430km cest in 60km pločnikov (brez državnih cest). Čiščenje zato poteka po ustaljenem prioritetnem vrstnem redu: kategorizirane ulice – pločniki – kolesarske steze. 

Ko govorimo o pluženju cestišča, so prve prioritete glavne ceste ter ceste k bolnici, zdravstvenemu domu, gasilskim domovom, vzgojno – izobraževalnim ustanovam in drugim javnim ustanovam. Sledijo ceste, ki povezujejo višje ležeče predele z dolino, na tretjem mestu pa so ostale javne poti ter gozdne ceste javnega pomena, ulice, trgi in druge javne prometne površine, ki so v postopku kategorizacije.

Pri površinah za pešce se v prvi prioriteti čistijo peščeve površine ob avtobusnih progah, okoli šol, vrtcev, zdravstvenih ustanov itd. Če je snega preveč, ali odriv snega na pločniku ni možen, se v akciji očisti samo en pločnik, in sicer na tisti strani ceste, kjer je manj ovir.  Na manj frekventnih površinah omogočimo površino vsaj za enega pešca – “gosji” red, in pristopimo k večkratnem soljenju. Pločniki ob ostalih, prometno manj obremenjenih cestah se v takšnih primerih čistijo po končani akciji. Ostale površine za pešce izvajalec očisti po končani akciji, v kolikor je to tehnično izvedljivo (zmrznjen, pohojen sneg) oziroma posuje s primernimi posipnimi materiali (pesek ali mešanica). Površina pločnikov je večkrat neravna (udrtine-luže), zato na teh mestih ni možno izvesti kvalitetnega pluženja. Na najbolj perečih mestih odredimo tudi odvoz snega.

Zimska služba je vključena v redno vzdrževanje cest, za kar imamo v letu 2018 namenjenih 1.840.000 evrov. V zadnjih letih so se stroški zimskih služb gibali nekje med 600 tisoč evri in 1,3 milijona evrov. Zimska služba je vsako leto načrtovana v obdobju med 15. novembrom (v primeru cestišč) oz. 15. decembrom (v primeru ostalih prometnih površin) in 15. marcem naslednje koledarsko leto. Zimsko službo izvajata dve podjetji – CGP, d.d. in Komunala Novo mesto. Prvi skrbijo za pluženje občinskih cest in pločnikov, drugi pa za čiščenje in posipavanje pločnikov, stopnišč, parkirišč in javnih poti.

Občane zato prosimo za razumevanje in jih prosimo, da svoja vozila pred napovedanimi snežnimi padavinami umaknejo iz javnih površin, saj s tem olajšajo čiščenje.  Odnosi z javnostmi MONM

3 KOMENTARJI

  1. Kot ponavadi, velik napisanega malo narejenega. Načeloma se trudijo , mene moti predvsem to, da so pločniki in šolske poti prepozno urejene, kar je zelo nevarno. Res pa je da je pohvalno delo služb v začetku snežnega obdobja, te dni pa jim je očitno zmanjkalo moči.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj