Odgovori MO Nm o zalitih poteh

1
2977

Po sobotnem zlivanju nad Novim mestom in številnih zalitih prometnicah in objektih, smo na Mestno občino Novo mesto naslovili vprašanja in prejeli smo odgovore.

Naša vprašanja:

– v soboto je bilo res veliko dežja, ampak še nikoli nismo bili priča do polovice zalitega mosta,
prav tako je že stalnica (tudi ob manjši količini padavin) zalita cesta pri Drgančevju oz. proti
križišču Žabja vas (smer Ločna – Žabja vas).
– kako je z deli na t.i. večnamenski poti, je ta zaključena oz. že nekaj tednov ne vidimo tam
nobenega delavca in kako je poskrbljeno za odvodnjavanje, ne glede na to, da gre za občinski
projekt, cesta pa je umeščena med t.i. glavno cesto
– kako je poskrbljeno s čiščenjem odtočnih kanalov v Bršljinu, ki očitno zadeve ob močnejših
nalivih ne zmorejo
– enake zadeve se že leta ponavljajo v križišču med bršljinsko Osnovno šolo, Policijsko upravo
Nm in Merkurjem
– in seveda Cikava, ki naj bi bila zdaj gospodarska, ali ne vem kakšna cona, a je še vedno ob
vsakem nalivu zalita, gre predvsem za lokacijo v neposredni bližini podjetji Tabakum in zdaj tudi
Šiško. Kdaj boste te zadeve, kot občina, končno uredili
– prav tako me zanima, koliko ima občina vpliva pri čiščenju t.i. obcestnih jaškov na t.i. državnih
cestah na območju Mestne občine Novo mesto. Veliko domačinov ob cesti v Smolenji vasi je
imelo v soboto veliko vode v kletnih prostorih, prav zaradi nevzdrževanja t.i. državne ceste

ODGOVORI MESTNE OBČINE NOVO MESTO:

Dejstvo je, da smo v Novomeščani na področju regionalnih povezav, za katere je pristojna 
država, talci vsaj 20-letnih zaostankov. Glavna posledica tega je danes preobremenjenost tako 
glavnih državnih kot občinskih povezav, kar pa ovira celostno prenovo omrežja in posledično 
ureditev odvodnjavanja. Najbolj očiten dokaz te problematike je ravno odsek Žabja vas – Ločna. 
Odsek je ključen za dva najpomembnejša velika proizvodna obrata (Krka in Revoz) in 
posledično močno preobremenjen in potreben prenove, ki pa jo je celovito (ločenski most, 
Levičnikova in križišče v Žabji vasi) nemogoče izvesti brez možnosti vsaj približno zadovoljivih 
obvozov. V bližnji prihodnosti bo tako ključna izgradnja odseka tretje razvojne osi med 
Mačkovcem in Ločno, za kar smo v poletnih mesecih s strani DARS-a dočakali razpis za izbor 
izvajalca gradbenih del. Tudi sicer pa smo v zadnjih letih v sodelovanju z državo uspeli 
zagotoviti prenovo kar nekaj pomembnih odsekov državnic cest (npr. Vel. Brusnice, Šmihel, 
Srebrniče in nazadnje odsek med križiščem v Ločni in krožiščem pri tabletki). S temi 
prizadevanji bomo nadaljevali tudi v prihodnje, že v letošnjem letu se tako nadaljuje prenova 
državne ceste v Šmihelu (proti Regrškim Košenicam), država že kmalu načrtuje tudi prenovo in 
razširitev krožišča pri tabletki in rekonstrukcijo Mirnopeške ceste, z DRSI smo uskladili 
projektno nalogo za ureditev Šentjernejske ceste, nadaljujejo pa se tudi aktivnosti za prenovo 
križišča v Žabji vasi. 

Odvodnjavanje obstoječih občinskih in državnih cest je v domeni koncesionarja, ki v sklopu 
vzdrževalnih del skrbi za pretočnost meteorne kanalizacije. Težave se v glavnem pojavljajo 
zaradi premalo dimenzioniranih meteornih kanalizacij na številnih državnih in občinskih cestah, 
kar se trudimo reševati ob rekonstrukcijah. Ob tem je potrebno povedati, da je pri načrtovanju 
meteorne kanalizacije nemogoče zagotoviti zadostne kapacitete za odvodnjavanje sobotnih 
količin padavin, velike težave pa nastanejo tudi zaradi zasebnih lastnikov, ki na svojih zemljiščih 
ne poskrbijo za ustrezno odvodnjavanje.  

Dela na večnamenski poti ob Levičnikovi cesti so končana, v naslednjih tednih pričakujemo še 
komisijski pregled, z državo pa smo že usklajeni za ureditev navezave na križišče v Žabji vasi, 
ki bo v naslednjem letu izvedena kot predfaza celovite prenove križišča (Trenuten priključek na 
Belokranjsko cesto je začasen.). Odvodnjavanje je bilo seveda v sklopu projekta predvideno in 
izvedeno, ob sobotnem neurju pa se je zaradi velike količine padavin v kratkem času pokazala 
težava zaradi sveže pokošene trave in blata iz na novo zatravljenih brežin, kar je na nekaterih 
mestih povzročilo zamašitev odtočnih jaškov. Pristojne državne in občinske službe so si zadevo 
že ogledale na terenu in bodo po potrebi ukrepale. 

Gospodarska cona na Cikavi je po tistih na Brezovici in Livadi, ki sta bili s prenovljeno 
komunalno in gospodarsko infrastrukturo nadgrajeni v prejšnjih letih, naslednja na vrsti za 
prenovo. Za ta projekt imamo že zagotovljena proračunska sredstva in odobrena EU sredstva 
za izvedbo meteorne kanalizacije. V tej gospodarski coni je predvidena zelo obsežna prenova, 
ki poleg celotne komunalne infrastrukture obsega tudi rekonstrukcijo štirih notranjih cest. ARSO 
nam je po dolgotrajnih prizadevanjih izdal ključno dovoljenje, ki omogoča izvedbo zahtevne 
meteorne kanalizacije s prečkanjem državne ceste, čakamo pa še ne dve drugi soglasji 
državnih organov in rešitev zadnjih premoženjski zadev. S tem bodo izpolnjeni še zadnji pogoji 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katerim gremo lahko v razpis za izvajalca del. V zadnjih 
treh letih smo v infrastrukturo gospodarskih con vložili več kot prej v 15 letih skupaj in na tej poti 
bomo vztrajali tudi na Cikavi. 
 
 

1 komentar

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj