ODZIV SOKOLCA: Od Narodnega do Macedonijevega doma

0
571

ODZIV AKC SOKOLC NA SODBO OKRAJNEGA SODIŠČA V NOVEM MESTU
Od Narodnega do Macedonijevega doma
Sokolski dom je bil zgrajen od meščanov za meščane. Njegov namen nikoli ni bil služiti partikularnim zasebnim interesom, pač pa potrebam skupnosti, skupnosti, ki je temelj človeške civilizacije. Poleg že omenjenih dejstev in razlogov za naše vztrajanje v zgradbi, je potrebno poudariti tudi ta aspekt, ki je nujen za razumevanje pomena zgradbe. V preteklosti ni bilo župana, ki bi si drznil stavbo namenjeno skupnosti krojiti po merah zasebnih interesov in temu se sokolski kolektiv odločno upira. Za obstoj močnih partikularnih interesov imamo kar nekaj dokazov in indicev, zaradi katerih občini Novo mesto in trenutni administraciji ne zaupamo, glede na sodbo pa ji ne zaupa tudi Okrajno sodišče v Novem mestu (!), kljub temu, da je po pričakovanjih razsodilo v prid lastnika nepremičnine, torej MO Novo mesto.
Tako AKC Sokolc kot Okrajno sodišče upravičeno dvomita v namene, ki jih ima občina s stavbo. V kolektivu zato opominjamo na sledeče: Prvič, po nam dostopnih načrtih je občina imela v planu v stavbi vzpostaviti tudi trgovino (verjetno zasebnika) in še nekatere pridobitvene dejavnosti. S tovrstno komercializacijo družbenega, avtomatsko prihaja do nove kraje premoženja ljudstva in dobička za priviligirane posameznike. Kasneje je občina ta načrt sicer navidezno umaknila in sedaj nima prav nobenega plana, kaj početi s stavbo. Edino, kar očitno na občini vedo je to, da se želijo znebiti prav tistih, ki želijo ohraniti prvotno bistvo in namen Narodnega doma. To dejstvo prepoznava tudi sodišče, ki ugotavlja, da je v odsotnosti vsebinskega plana prenove tožba le sredstvo za preprečevanje družbene aktivnosti v širši skupnosti. Drugič, zasebni interes vidimo v vzpostavitvi Zavoda Novo mesto, katerega vodi zasebnik in vodja županove volilne kampanje. Taista oseba, bi ob priključitvi Narodnega doma Zavodu Novo mesto, županu omogočala osebni nadzor in gospostvo nad zadnjimi ostanki družbene lastnine. Privatizacija javnega tako popolnoma odvzame moč večini akterjev družbe in nevarno koncentrira oblast v rokah posameznikov, večino pa izključuje – kar je protiustavno, saj ima v Sloveniji bojda oblast ljudstvo! Tretjič, kaj je s tisoči evri sredstev, ki so izginila v vseh kvaziposkusih obnove? 40.000 eur je bilo namenjenih za sanacijo oken? Kje so okna, kje je denar? V devetdesetih letih so bila odrejena sredstva za obnovo strehe. Obnova se ni zgodila. Kje je streha, kje je denar? Nenazadnje, je občina po rebalansu proračuna povišala sredstva za obnovo z 10.000 na 112.500 eur, kasneje pa še prosila za sofinanciranje obnove s strani Republike Slovenije. Kam je izginilo teh 112.500 evrov? O tem se sprašuje tudi Višje sodišče v Ljubjani! Ne moremo se namreč znebiti občutka, da ravno nejasnosti glede sokolskega doma omogočajo politično-gospodarskim akterjem okoriščanje z davkoplačevalskim denarjem. Zato smo znova pri zasebnih interesih na račun javnega/družbenega/skupnega. Četrtič, kljub temu, da v sokolskem domu deluje več društev, je bilo zgolj naše društvo obveščeno o izselitvi in samo od nas se zahteva, da prostore zapustimo, kar je nadvse čudno. Nihče izmed ostalih, ki delujejo znotraj Narodnega doma, ni dobil obvestila o evikciji. Zaradi dejstva, da naše društvo deluje po principih avtonomije, skupnega, netržnega, humanitarnega, protirasističnega in svobodnega, smatramo, da gre za politično motiviran poskus evikcije ljudi, ki jih združuje duh humanizma in ne zgolj osebnih interesov, pohlepa in polnjenja žepov. Petič, občina nikoli ni skrbela za narodni dom, še več, popolna ignoranca, ki se je vlekla skozi več administracij, je povzročala propad te iste stavbe, ki smo jo najprej zgradili in ob koncu tudi rešili delovni ljudje, sedaj pa se ravno tisti, ki so odgovorni za njeno uničenje, želijo polastiti in razprodati njene prostore in huje, njen svobodni duh. Več generacij aktivistov si je prizadevalo za ohranitev stavbe, medtem ko občina ni storila nič. Zaradi tega razloga prostorov nismo zapustili, ker tem ljudem lastnine ljudstva ne moremo predati. Sokolski dom je bil vedno odprt vsem dejavnostim in vsem ljudem, s prenosom uprave na Zavod za Novo mesto pa bo postal ekskluziven, zaseben in orientiran k profitu, od katerega bodo imeli največ tisti, ki bodo z njim upravljali. Tako se znova sklene krog pohlepa, neenakosti in nepravice, česar pa člani, aktivisti in borci ne moremo dopustiti.

No pasaran, kremplje stran!

AKC SOKOLC