Okoljski in gradbeni inšpektorji z vsaj 13.500 nadzorov

0
2408

Inšpekcije inšpektorata za okolje in prostor bodo letos izvedle najmanj 13.500 inšpekcijskih nadzorov. Več kot 2000 nadzorov bodo opravili v 20 usmerjenih akcijah, so napovedali na inšpektoratu.

Tudi letos bodo izvedli akcijo nadzorov nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov, usmerjena akcija nadzorov nad prijavo začetka gradnje pa bo usmerjena v ugotavljanje, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in imenovanja nadzornika. V okviru akcije nadzorov nad delom udeležencev pri graditvi objektov bodo med drugim preverjali, ali ti udeleženci izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela. V sklopu akcije bo opravljen tudi nadzor nad označitvijo in zaščito gradbišč.

Stanovanjska inšpekcija bo izvedla akcije nadzorov nad upravniki, nad poslovanjem prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb ter nad rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah. Doseči želijo, da bi upravniki spoštovali določbe materialnih predpisov in da bi se izvajalo predpisano vzdrževanje skupnih delov v večstanovanjskih stavbah, pa tudi odgovorno in zakonito poslovanje prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb v fazi prodaje.

Nadaljevala se bo usmerjena akcija nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov, ki jo okoljski inšpektorji izvajajo skupaj s predstavniki Finančne uprave RS in policije ter tujih nadzornih organov, predvsem na mejnih prehodih. Prav tako bo še naprej tekla akcija poostrenih nadzorov imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj, ki jo skupaj izvajajo inšpektorji za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urada za kemikalije ter energetski inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo.

Inšpektorji za okolje bodo v sodelovanju s policijo izvedli tudi akcijo nadzora vožnje v naravnem okolju. Prednostno se bo nadzor izvajal na območjih, ki imajo naravovarstveni status. (MMC/RtvSlo)

Pri nadzoru upamo, da bodo pristojni imeli toliko poguma in obravnavali tudi nekatere vplivneže, ki si dovolijo več kot si lahko. O slednjem smo že poročali.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj