sobota, 13 julija, 2024
DomaLokalnoOpozicijski svetniki MO Nm o štirih temah

Opozicijski svetniki MO Nm o štirih temah

Opozicijski svetniki Mestne občine Novo mesto so pripravili novinarsko konferenco, na kateri so se lotili tem:
– rebalans proračuna,
– Zavod NM (izguba, velodrom, Igre prijateljstva),
– Komunala NM (podražitev, zaposlovanje),
– nagrade direktorjem in ravnateljem zavodov.

Po mnenju opozicijskih svetnikov se zaradi neugodnih državnih odločitev tudi v novomeški občini soočamo s številnimi finančnimi izzivi. Rast cen energentov, višje plače in visoka inflacija so le nekateri izmed dejavnikov, ki so prispevali k proračunskim težavam, vsekakor pa so še drugi razlogi, ki vplivajo na proračun in alokacijo samih sredstev, še sporočajo:

Vse kaže, da se bodo javne finance v prihodnosti soočale s še večjimi izzivi. Zato bi v okviru rebalansa proračuna za leto 2023 želeli izraziti svoje mnenje in obenem izpostaviti vprašanja v zvezi z določenimi zaskrbljujočimi točkami, ki jih rebalans proračuna vsebuje.

Naj naštejemo samo nekaj teh, ki izstopajo:

– Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev so se povečali iz 93.070 € na 132.220 €.

– Skorajšen 1 mio € negativnih rezultatov dveh največjih vrtec, Zavoda NM in Komunale NM.

– Namenitev 4 mio € sredstev za bazenski kompleks predstavlja obremenitev proračuna, saj ta znesek presega načrtovane stroške za leto 2023 za 1,7 mio €.

– Namenitev 1 mio € sredstev za Tribuno Portovald predstavlja še eno obremenitev za proračun, saj ta znesek presega načrtovane stroške za leto 2023 za več ko 900.000 €.

– Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka predstavljajo dodatno obremenitev proračuna v višini skoraj 2 mio € sredstev.

– Namenitev 500.000 € za prezračevanje vzgojno-izobraževalnih objektov je prav tako velik izziv za občinski proračun.

V zvezi z zgornjimi točkami nas zanima,

– kakšni so plani za prihodnost Zavoda NM, če bo ta še naprej gospodarsko neuspešen in bo ustvarjal minus, kljub črpanju občinskih sredstev. Ali ni mogoče na mestu vprašanje, ali je bila dejansko smiselna združitev različnih zavodov v en sam zavod različnih dejavnosti, ko mora ta trenutek pri sanaciji Zavoda NM pokrivati izgubo v ostalih dejavnosti kultura?

– v kateri fazi se trenutno nahajamo pri obnovi strehe Olimpijskega vadbenega centra, kar bo še dodatno obremenilo občinski proračun, ker kljub temu, da bo zavarovalnica (če bo) povrnila stroške obnove, nastajajo drugi stroški, in sicer v kolikšni višini in pri tem tudi neuporabnost kompleksa in kaj pomeni to za Zavod NM

– v kateri točki se nahajamo pri izgradnji bazenskega kompleksa.

– dodatno bi želeli obrazložitev glede ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka,

– na kakšen način in kdaj časovno bo potekalo prezračevanje v vzgojno-izobraževalnih objektih,

– zakaj delovna uspešnost direktorjem zavodov, ki so poslovali negativno.

Praksa je v preteklosti pokazala, da MONM sprejema proračun v spomladanskih mesecih za naslednje proračunsko leto. Proračun občin naj bi sledil smernicam državnega proračuna, ki se sprejema v jesenskih mesecih. Torej, država priporoči, na podlagi mednarodnih sporazumov, ciljev državnega razvojnega načrtovanja, usmeritev Evropske unije, razdelitev javnih sredstev tudi lokalnim skupnostim. Lokalne skupnosti pa naj bi navedenim trendom sledile. Vendar kot kaže naša občina prehiteva državo in priporočila, ki jih predpiše država zaobide s tem, da sprejema proračun že v spomladanskih mesecih in ne jesenskih. Na podlagi navedenega se občinski svetniki MONM vsako leto srečujejo s spremembami oz. rebalansi proračuna. Ali ne bi bilo smiselno, da se proračun sprejme po sprejetju državnega proračuna na podlagi priporočil ministrstva, hkrati pa tudi to pomeni, da bi občina boljše, temeljiteje in učinkovitejše planirala razpolaganja finančnih (javnih) sredstev, kar pomeni posledično, da ne bi prihajalo do takšnih razlik v prerazporejanju sredstev planiranega proračuna. Postavlja se vprašanje, zakaj MONM neučinkovito planira sredstva, ki jih je potrebno kasneje z rebalansom spreminjati? Prav tako, zakaj MONM sprejema proračun pred usmeritvami oz. priporočili države – ministrstva?

Nenavadno je tudi to, da koalicijski partnerji potrdijo zmanjševanje sredstev namenjenih za socialo, izobraževanje, kulturo in ostalih dejavnosti, ki se same na trgu ne morejo financirati, vendar v prostoru so ter brez njih ne moremo in na drugi strani povečanje sredstev na področjih, ki niso tolikšnega pomena za občanke in občane MONM.

Glede na izzive, s katerimi se soočamo na področju javnih financ in za učinkovito upravljanje javnih financ v makroekonomski situaciji, je ključno izvajanje trajnostnih in stabilnih proračunskih politik, ki hkrati spodbujajo gospodarsko rast in izboljšujejo blaginjo občanov. Potrebno je skrbno načrtovanje in upoštevanje dolgoročnih posledic fiskalnih odločitev, ki bodo omogočile vzdržnost proračuna ter zagotovile stabilnost javnih financ v prihodnosti. Zato upamo, da bodo župan in njegova ekipa natančno upoštevali makroekonomska pravila in s tem prispevali k dolgoročnemu dobremu razvoju naše občine in učinkoviti porabi javnega denarja. Opozicijski svetniki MONM

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča