OPZ predlaga višje neto plače

OPZ predlaga višje neto plače

-
2 334

Obrtno-podjetniška zbornica Šarčevi vladi predlaga, naj razbremeni plače z dohodnino – višje neto plače torej. V anketi zbornice se je s tem strinjalo kar 99 odstotkov podjetnikov in obrtnikov, medtem ko jih več kot polovica še vedno opozarja, da bodo – če bo vlada vztrajala pri napovedanih višjih prispevkih in davkih – svoja podjetja selili v države, ki imajo bolj predvidljivo in stabilno poslovno okolje.

Skoraj vsi obrtniki in podjetniki (99 %) so v anketi odgovorili, da podpirajo predlog o razbremenitvi plač z dohodnino, pri čemer bi delavec ob enaki bruto plači dobil višje neto izplačilo. Delodajalci sicer opozarjajo, da visoki stroški plač v Sloveniji zmanjšujejo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Kar 85 odstotkov anketirancev tudi ne podpira predlogov nove vlade na področju obdavčitve nepremičnin. Obrtniki in podjetniki v anketi predlagajo, naj država ugotovi, ali gre za nepremičnino, kjer se opravlja poslovna dejavnost, ali gre za luksuz.

Zaradi napovedanih dodatnih obremenitev gospodarstva 56 odstotkov obrtnikov in podjetnikov razmišlja o selitvi svojega podjetja v države, ki imajo bolj predvidljivo in stabilno poslovno okolje.

Skoraj vsi anketiranci, 96 odstotkov, podpirajo idejo o državnem sekretarju za malo gospodarstvo, kar je bila pobuda OZS. Tisti, ki se z državnim sekretarjem ne strinjajo (4 %), pa predlagajo, da malo gospodarstvo dobi svojega ministra.

Anketiranci so v anketi izpostavili tudi glavna področja, s katerimi bi se morala spoprijeti nova vlada. Po pomembnosti si sledijo:

1. Razbremenitev stroškov dela s spremembo zakona o dohodnini

2. Breme nadomestil v času bolniške odsotnosti mora preiti z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po 20 koledarskih dneh (sedaj je 30 delovnih dni)

3. Drugačna ureditev povračila škode delodajalcev v primeru nesreče pri delu (obrtniki v primeru nezgode pri delu plačujejo t.i. regresne zahtevke, ki znašajo tudi več deset tisoč evrov)

4. Obrazec  A1, ki ga delavec potrebuje za čezmejno opravljanje storitev, se mora izdati takoj (sedaj traja tudi 5 dni)

5. Sprememba metodologije za izračun omrežnin (obrtniki plačujejo stroške omrežnin glede na premer vodomera in ne po dejanski porabi vode)

V anketi, ki jo je OZS izvedla med 12. in 17. septembrom, je sodelovalo 1540 obrtnikov in podjetnikov. OZS pa je podprla tudi Peticijo za podjetno in uspešno Slovenijo –   www.zapodjetnoslovenijo.si.