Osumljena kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete

0
1026

Novomeški kriminalisti so po večmesečni preiskavi in opravljenih hišnih preiskavah na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zoper 51-letnega osumljenca in 41-letno osumljenko ter gospodarsko družbo iz Ljubljane, ki svojo dejavnost opravlja v Novem mestu in sicer zaradi kaznivih dejanj ponarejanja listin, ponareditve ali uničenja poslovnih listin, davčne zatajitve in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

V sodelovanju s Finančno upravo RS so med preiskavo ugotovili, da je osumljenec ponaredil več računov v imenu različnih poslovnih subjektov in bančne izpiske in jih uporabil kot prave z namenom, da navidezno prikaže poslovanje družbe in neupravičeno prizna vstopni DDV. Listine je za potrebe davčno inšpekcijskega nadzora v družbi posredoval davčnemu organu. Ugotovljeno je bilo, da je na podlagi lažnih računov
neupravičeno odbijal vstopni DDV, plačila računov pa je nakazoval na transakciji račun, ki ga je uporabljal kot fizična oseba in na račune družinskih članov, kjer so bila sredstva dvignjena in porabljena za osebne
potrebe. Za obrazložitev nakazil na račune družinskih članov je za potrebe inšpekcijskega postopka sestavil pogodbo o varščini in blagajniške izdatke, kar pa ni knjižil v poslovne knjige. Na ta način se je skušal izogniti
davčni obveznosti, ki od osnove nekaj več kot 240.000 evrov v škodo proračuna znaša okoli 60.000 evrov.

V štirih letih (med 2011 in 2015) je osumljenec prikrito izplačeval dobiček družbe iz Novega mesta, ki je bila v letu 2016 izbrisana iz registra in jo oškodoval za okoli 350.000 evrov, kar je znesek nakazil, ki jih je
neupravičeno nakazal sebi in družinskim članom, do upnikov pa ni izpolnjeval obveznosti. Poslovanje je nadaljeval preko nove družbe, ki ji je finančni organ izdal zapisnik o davčno inšpekcijskem pregledu in odmeril davčne obveznosti. Z namenom, da bi se plačilu izognil, je poslovanje prenesel na novo družbo in onemogočil poplačilo davčnih obveznosti v znesku okoli 30.000 evrov. Davčni organ je zato izdal sklep o zavarovanju terjatev na TRR družbe, osumljenec pa je podal predlog za začetek postopka
poenostavljene prisilne poravnave, ki jo je sodišče potrdilo.

Na Hrvaškem je odprl tekoči račun in nanj preusmeril plačila, v Sloveniji pa kupil novo družbo in nanjo prenesel poslovanje. V letih 2016 in 2017 je imela družba za okoli 960.000 evrov prilivov. V primeru, da bi bili ti prilivi na računu predhodne družbe, bi bile poplačane davčne obveznosti in upniki v višjem deležu, kot bodo poplačani v postopku prisilne poravnave.