Panvita: piščančje meso pridelano brez GSO

Panvita: piščančje meso pridelano brez GSO

-
0 664

Skupina Panvita, ki spada med največje ponudnike mesa in mesnih izdelkov na slovenskem trgu, je postal certificiran ponudnik piščančjega mesa, ki je popolnoma brez gensko spremenjenih organizmov (GSO). Certifikat »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov« določa osnovo za pridelavo oziroma proizvodnjo kmetijskih pridelkov, živil in krme, ki niso bili pridelani ali proizvedeni iz, z ali s pomočjo GSO, s poudarkom na kontroli sledljivosti, pretoku surovin in proizvodnih procesov z namenom zagotovitve informiranosti potrošnika. Podeljuje ga neodvisen certifikacijski organ IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC UM).

»V Panviti smo ponosni, da izpolnjujemo vse predpisane zahteve in pogoje za pridobitev standarda »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov« za piščančje meso. Kmalu bo na Panvitinem piščančjem mesu, ki ga prodajamo tako pod blagovno znamko AVE, kot tudi drugje, jasno razvidna označba Pridelano/proizvedeno brez GSO in s tem vsem kupcem zagotavljamo, da v našem mesu ne bodo našli enega gensko spremenjenega organizma. V Panviti poslušamo kupce in se zavedamo pomena zdrave in varne hrane, zato zadnja leta intenzivno vlagamo v razvoj in izboljšanje naših produktov in storitev. Da kupci prepoznajo naš trud in zavzetost, pa kažejo tudi poslovni rezultati, kjer zadnja leta beležimo konstantno rast,« pojasnjuje Peter Polanič, predsednik uprave Skupine Panvita.

Skupina Panvita zagotavlja vertikalno integrirano proizvodnjo hrane, kar omogoča celovit nadzor vsake faze vzreje živali, od priprave krmnih mešanic, do končnega proizvoda. Sistem namreč temelji na kontroli celotnega procesa pridelave ali prireje, ne le na analizah končnih proizvodov. Pri reji piščancev sodelujejo še s 36 rejci kooperanti, ki svoje piščance prav tako krmijo izključno s Panvitinimi žiti. Panvita letno vzredi okoli 3,8 milijona piščancev, kar znaša okoli desetino vseh piščancev vzrejenih v Sloveniji.

»Za vse piščančje proizvode lahko zagotovimo, da se živali hranijo brez gensko spremenjenih sestavin. Krma, ki je v celoti lokalno pridelana, vsebuje samo surovine na rastlinski osnovi, ki ne izvirajo iz genskega inženiringa. To zagotavlja, da krma v nobenem trenutku ne pride v stik z gensko spremenjeno sojo ali zrnom – niti med prevozom niti med skladiščenjem. Slednje velja tudi za druge z vidika GSO tvegane sestavine« zagotavlja Toni Balažič, glavni izvršni direktor Skupine Panvita.

Certifikat »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov« na trgu predstavlja nadstandard, ki dodatno bogati ponudbo, potrošnikom pa daje možnost izbire mesa pridelanega brez GSO. Certifikat ni samo enkratno podeljen standard, pač pa se preverjanje izvaja vsaj enkrat letno poudarjajo v Panviti.

»Za pridobitev standarda Pridelano/proizvedeno brez GSO veljajo zelo strogi kriteriji. Naš standard je strožji, kot je predpisano s slovensko zakonodajo oz. zakonodajo EU, ki ureja področje gensko spremenjenih organizmov, saj zajema tudi zahteve o odsotnosti GSO pri krmljenju živali in nadalje pri predelavi mesa, vključno z vsemi dodatki in tehnološkimi sredstvi. Odsotnost GSO se zagotavlja v celotni verigi,« o zahtevnosti izpolnjevanja pogojev za standard izpostavlja Marina Koren Dvoršak, vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja iz IKC UM.

V Panviti velik pomen pripisujejo tudi dejstvu, da se njihovi piščanci hranijo z lokalno pridelanimi žitaricami, s čimer podpirajo tudi domačo pridelavo, hkrati pa prispevajo k trajnostni rabi virov in varovanju okolja.

»Danes so slovenski potrošniki vedno bolj ozaveščeni in posledično zahtevni, ko govorimo o hrani. In prav je tako. Vedno bolj jih zanima poreklo hrane, pomembna jim je sledljivost, lokalna pridelava, način vzreje, vrsta krme, okolje v katerem je bila žival vzrejena. Vse to so dejavniki, ki jih potrošniki upoštevajo pri nakupnih odločitvah,« izpostavlja Balažič.