sreda, 21 februarja, 2024
DomaSlovenijaPCT, kje vse oz. ne in zakaj ne?

PCT, kje vse oz. ne in zakaj ne?

Navajam odločbe, ki so jih sprejeli in zapisali v Uradnem listu.  Berem Uradni list – ZADNJA ŠTEVILKA NA POVEZAVI TUKAJ.

Potem berem člen, kjer PCT ni nujen oz. tam kjer je cekin za državno blagajno:

(2) Ne glede na prejšnji odstavek PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati:
1. osebam, ki so mlajše od 12 let,
2. osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma
učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno
šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim
programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami,
3. uporabnikom storitev:
– trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost,
– lekarn,
– bencinskih servisov,
– bank in zavarovalniških storitev,
– pošte,
– dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane,
– servisnih delavnic, tahografskih delavnic, nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil ter rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, kjer ni neposrednega stika z izvajalcem dejavnosti.

(3) Omejitve iz tega člena ne veljajo v primerih nujne
oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, medicinske
pomoči ter zaščite in reševanja

Pogoj PCT bodo tako morali izpolnjevati zaposleni v zdravstvenih dejavnostih, dejavnostih vzgoje in izobraževanja, socialnovarstvenih in kulturnih dejavnostih. Enako bo veljalo za osebne asistente ter zaposlene v javni upravi in osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje zapornih kazni, prevzgojnih domovih, centrih za tujce in varnih hišah. Pogoj PCT pa bo treba izkazovati tudi na terasah lokalov, je za 24ur.com povedal predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Blaž Cvar.

Pogoj PCT bodo morali prav tako izpolnjevati taksisti, osebje v zaprtih žičniških napravah, policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvaja naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti. Veljal bo tudi pri izvajanju športnih dejavnosti, kolektivnem uresničevanju verske svobode, dejavnostih ponujanja blaga in storitev, dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil ter pri izvajanju strokovnih izobraževanj in usposabljanj.

Kje torej PCT potrebujejo tudi uporabniki storitev? 

V Uradnem listu najdemo seznam storitev, pri katerih bo moral PCT izpolnjevati tudi uporabnik. 

PCT dokazujejo osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti v Republiki Sloveniji iz 1. do vključno 11. točke prvega odstavka prejšnjega člena, to pa so: 

1. zdravstvena dejavnost, 

2. dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih, 

3. socialnovarstvena dejavnost, 

4. kulturne dejavnosti, 

5. dejavnost verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode,

6. dejavnost ponujanja in prodaje blaga in storitev, 

7. dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,

 8. dejavnost izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj, 

9. dejavnost izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji, 

10. dejavnost športnih programov, športnih tekmovanj ter športno-rekreativnih dejavnosti v zaprtih prostorih, 

11. dejavnost izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Pogoj PCT bodo morali izpolnjevati še uporabniki zavodov za prestajanje zapornih kazni, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov, zavodov izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki ponujajo možnost nastanitve, prav tako pa športniki ob izvajanju kontaktnih športov, uporabniki zaprtih žičniških naprav, obiskovalci in spremljevalci pacientov ter obiskovalci zavodov za prestajanje zapornih kazni in prevzgojnih domov. Osebam, ki ne bodo izpolnjevale pogoja PCT, uporaba storitve ali udeležba oz. prisotnost pri izvajanju dejavnosti ne bo dovoljena.

Komu PCT-pogoja ni treba izpolnjevati? 

PCT-pogoja ni treba izpolnjevati: 

1. osebam, ki so mlajše od 12 let, 

2. osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 

3. uporabnikom storitev: – trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost, – lekarn, – bencinskih servisov, – bank in zavarovalniških storitev, – pošte, – dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane, – servisnih delavnic, tahografskih delavnic, nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil ter rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, kjer ni neposrednega stika z izvajalcem dejavnosti. 

Omejitve iz tega člena ne veljajo v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, medicinske pomoči ter zaščite in reševanja, je še zapisano v Uradnem listu. 

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča