Pestro ob tednu mobilnosti

Pestro ob tednu mobilnosti

-
0 124

Mestna občina Novo mesto (MONM) se bo tudi letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki vsako leta poteka od 16. do 22. septembra in predstavlja najbolj razširjeno kampanjo za trajnostno mobilnost na svetu.

Cel september brezplačna vožnja z mestnimi avtobusi in izposoja koles v TICu

Spodbude k trajnostni mobilnosti so občanom dostopne že pred uradnim začetkom ETM. Cel september se je mogoče brezplačno voziti z avtobusi mestnega potniškega prometa, prav tako je cel mesec brezplačna izposoja koles v Turistično-informacijskem centru (Glavni trg 6).

Brez skrbi za varnost: pregledi in ureditve šolskih poti

Da bi bili brez skrbi za varnost na poti v šolo, se v okviru ETM izvajajo pregledi šolskih poti s ciljem, da se nevarne točke odstrani. V letošnjem ETM namerava MONM v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policisti, predstavniki šole in šolarji pregledati šolske poti pri OŠ Otočec in OŠ Grm. Na podlagi lanskih pregledov šolskih poti pri OŠ Bršljin in OŠ Šmihel je občina pred začetkom letošnjega šolskega leta izvedla več trajnostnih ukrepov za umirjanje prometa pred šolami in izboljšanje prometne varnosti. Prikazovalnika hitrosti pred OŠ Šmihel in OŠ Grm sta po novem povezana z zaslonom v šolski avli, na katerem je moč spremljati statistične podatke o hitrostih in številu vozil na cesti pred šolo, vključno z grafičnim in številčnim prikazom deleža vozil, ki vozijo v skladu s predpisi in tistih, ki so omejitev prekoračili. Ukrepi pri OŠ Bršljin obsegajo dodatno prometno signalizacijo, namestitev svetlobnega prometnega znaka pred prehodom za pešce, meritve hitrosti in postavitev elementa za umirjanje prometa ter pripravo spremembe prometne ureditve priključka Ceste brigad na Andrijaničevo cesto z ureditvijo peš površin.

Dan brez avtomobila

Kot uvod v ETM bo v petek, 16. 9. 2016, potekal Dan brez avtomobila, v okviru katerega se bodo na Glavnem trgu odvijale številne aktivnosti na temo mobilnosti: svoje delo v prometu bodo predstavili policisti, gasilci in reševalci, posledice neprimernega ravnanja v prometu bomo lahko preizkusili na demonstracijskih napravah zaletavček in alkoset, otroci se bodo na poligonih učili varnega kolesarjenja in pomena različnih oblik gibanja, nevladne organizacije bodo predstavile svoje delo na področju trajnostne mobilnosti, osrednji novomeški trg pa bo, očiščen avtomobilov, postal tudi velikansko igrišče. Glavni trg bo za promet zaprt od 6. do 16. ure, v času zapore pa bo mogoče brezplačno parkiranje na parkirišču v Kandiji.

Vabljeni h gibanju: kolesarjenje, dobrodelni teniški turnir, supanje in pohod

Posebno doživetje, ki bo trajnostno mobilnost povezalo s turizmom in športom, bo dan družinskega kolesarjenja po poteh Sava Krka bike »Iz mesta v toplice«, ki bo v soboto, 17. 9. 2016. Pod vodstvom izkušenih kolesarskih vodičev ali samostojno se boste lahko podali po kolesarskih trasah do Dolenjskih ali Šmarjeških Toplic in se na postojankah ob poti okrepčali z dobrotami, ki jih bodo pripravile sodelujoče občine in Terme Krka. Start izleta bo ob 9. uri, na zelenici pri teniških igriščih Portovald. Več informacij in prijave na: https://www.visitdolenjska.eu/sava-krka-bike.html.

Izlet se bo zaključil v Novem mestu, ob reki Krki, kjer bo na ta dan živahno dogajanje, povezano z gibanjem: na igriščih Portovald bo potekal županov dobrodelni teniški turnir, na mestni plaži pa si bo v sklopu ETM med 9. in 16. uro mogoče brezplačno izposoditi kajake in supe.

Pohodniško društvo Novo mesto v okviru ETM vabi na pohod: v četrtek, 22. 9. 2016, ob 16.30 izpred rotovža do konjeniškega centra v Češči vasi in nazaj.

Za vse ljubitelje kolesarstva in pohodništva pa je Mestna občina Novo mesto izdala tudi zemljevid kolesarskih in peš poti v okolici Novega mesta. Brezplačno je na voljo v novomeškem Turistično-informacijskem centru.

Pripravljavci Celostne prometne strategije želijo slišati mnenja občanov o prometni ureditvi

Zaključek ETM v Novem mestu bo zaznamovala javna razprava o viziji prihodnje prometne ureditve v MONM, ki bo potekala v sklopu tematskih delavnic o Strategiji razvoja MONM do leta 2030. Letošnji ETM se namreč tesno navezuje na pripravo Celostne prometne strategije MONM. V ponedeljek, 19. 9. 2016, bo v Dolenjskih toplicah organiziran posvet na temo priprave Celostnih prometnih strategij občin iz regije, v četrtek, 22. 9. 2016, pa bodo na dogodku v Kulturnem centru Janeza Trdine pripravljavci Celostne prometne strategije želeli slišati mnenja novomeških občanov o trenutni in prihodnji prometni ureditvi naše občine.

Ozaveščanje o trajnostni mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja

Šole in vrtce smo povabili, da v času ETM izvajajo priporočene aktivnosti za spodbujanje in ozaveščanje otrok in staršev o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja, pa tudi, da izvedejo praktične ukrepe. Tako od začetka novega šolskega leta poteka intenzivna promocija projekta Kolesarju prijazni, s katerim MONM podjetja in organizacije spodbuja k ureditvi ustrezne kolesarske infrastrukture za zaposlene in obiskovalce. Konec avgusta je novi prejemnik certifikata Kolesarju prijazni postal Vrtec Pedenjped, ki si že vrsto let prizadeva za kolesarsko vzgojo malčkov in njihovih staršev.

V šolo s Pešbusom ali Bicivlakom

Aktivnosti v okviru ETM so se letos začele že avgusta, saj je bila MONM zaradi izkazanega interesa kot ena izmed petih slovenskih občin povabljena, da se udeleži izobraževanja o izvedbi projektov Pešbus in Bicivlak, ki sta del programaZdrav šolar. S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku, Bicivlak pa je organizirana skupina učencev s spremstvom, ki po stalnih poteh in rednem urniku v šolo kolesarijo. Otroci uživajo v sprehodu ali kolesarjenju s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši pa niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem. Mestna občina Novo mesto začetek projekta v izbranih novomeških šolah načrtuje v spomladanskih mesecih prihodnjega leta.

Za najmlajše: lutkovna predstava o obnašanju otroka kolesarja v prometu

ETM bo obeležila tudi Knjižnica Mirana Jarca, ki bo v ponedeljek, 19. 9. 2016, ob 17. uri gostila lutkovno predstavo BICI-KLETA. Hudomušna zgodbica o nastanku kolesa je primerna za otroke v vrtcu in prvi triadi osnovne šole. Po predstavi bodo otroci sestavili sestavljanko iz velikih lesenih puzzlov in se z avtorji predstave pogovorili o obnašanju otroka kolesarja v prometu.