Po toči 2018 je Črnomelj štiri leta kasneje zalilo

0
6375

Slovenija je bila deležna še enega vremenskega bičanja. Če je sprva udrihalo po Notranjski in SV Sloveniji, se je v poznih večernih urah oz. zgodnjih nočnih, vremensko udrihanje lotilo tudi JV Slovenije. Nešteto udarov strel in močni nalivi in posredovanje oz. pomoč gasilcev. Posredovali so tudi zaradi udara strele. Že v večernih urah so imeli težave zaradi nalivov na območju občin Žužemberk, Dvor, Ivančne Gorice. 

Na žalostno obletnico najhujše toče v Sloveniji, se je vreme  po štirih letih spet zneslo nad Črnomljem. Tokrat z močnim nalivom, ki je zalil številne objekte in prometnice. Na območju Črnomlja je v treh urah padlo skoraj 80 litrov dežja na kvadratni meter, na območju Metlike pa 45 litrov.

Ob 22.55 je zaradi neurja v občini Črnomelj meteorna voda zalila in ogrožala več stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektov. Zalitih je bilo več cest, parkirišč in vozil. V času neurja je strela udarila v električno omarico stanovanjske hiše v Črnomlju ter v ostrešje stanovanjske hiše v naselju Tribuče, kjer je prišlo do poškodb ostrešja in dimnika. Objekte so pregledali in zaščitili. Gasilci so črpali vodo iz zalitih objektov, cestišč ter parkirišč, čistili prostore objektov, odstranjevali nanose blata in peska ter pomagali pri odstranjevanju vozil. Na več lokacijah so postavili protipoplavne vreče in preprečili vdor vode v objekte. 

Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani gasilci Sektorja Črnomelj, in sicer PGD Črnomelj, Mavrlen, Petrova vas, Rodine, Rožič Vrh, Talčji vrh, Vranoviči, sektorja Dragatuš, in sicer PGD Dragatuš, Butoraj, Dobliče, Tanča gora, Zapudje in Sektorja Vinica, in sicer PGD Vinica, Bojanci, Hrast-Perudina, Preloka, Učakovci-Vukovci in Zilje ter dodatno PGD Adlešiči, Tribuče in Radenci. Odstranjevanje posledic neurja je potekalo do jutranjih ur. Škodo bodo ocenile pristojne službe.

Tudi drugje na JV Slovenije so imeli težave zaradi narave. Ponekod so ostali brez elektrike. 

Občina Žužemberk

7. 6. 2022 ob 19.33 je v Drašči vasi, občina Žužemberk, meteorna voda zalila prostore dveh stanovanjskih hiš. Gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku so izčrpali vodo, odstranili blato in počistili prostore.

Občina Trebnje

7. 6. 2022 ob 19.47 je v Velikem Gabru, občina Trebnje, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše ter nanesla blato in mulj na dvorišče druge stanovanjske hiše. Gasilci PGD Veliki Gaber so izčrpali vodi in počistili posledice nanosa.

Občina Novo mesto 

Ob 23.10 so v ulici Ob potoku v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu v skladiščnem prostoru očistili jašek in preusmerili meteorno vodo.

(foto: Blaž Drenovec)