Pojasnilo OŠ Šentjernej o položnicah za 20 centov

0
1996

V soboto smo objavili članek o položnicah, ki so jih prejeli starši otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Šentjernej. Gre za položnice z zneskom 20 centov. Svoja pojasnila so nam danes posredovali iz omenjene Osnovne šole. Objavljamo ga v celoti.

Šola pošilja opomine dvakrat ali trikrat letno glede na odprte postavke, kar pomeni ne glede na znesek in to generično, ker tako določa zakon. Zaradi javnih sredstev, s katerimi se financira javna služba, mora šola skrbeti za to, da so dejavnosti in prehrana, ki jo plačujejo starši, redni priliv, ki zagotavlja odgovorno finančno poslovanje šole. Šola je proračunski uporabnik in je dolžna zagotoviti redno plačevanje računov dolžnikov.
Podrobnejši opis postopka je objavljen na spletni strani šole. 

Skozi celo leto in leta s starši telefonsko, osebno ali preko elektronske pošte rešujemo odprte terjatve in se dogovarjamo o načinu in času plačila. Vsak klic in pritožbo resno preverjamo in staršem vedno podamo odgovor v najkrajšem možnem času ter iščemo rešitve za vsak posamezni primer. Tako imajo starši v dogovoru z nami možnost upravljati z načinom in časom odplačila zapadlih obveznosti. Primerov, ko gre za neplačevanje dolgov, se na šoli lotevamo individualno, z osebnim pristopom in skušamo tako najti optimalno rešitev. V osebnem stiku s starši ugotovimo, ali gre za izogibanje plačilu oz. osebno finančno nedoslednost ali pa res za finančno stisko družine. V premeru, da gre za slednje, staršem ponudimo različne oblike pomoči, kot so vloga za subvencijo, šolski sklad, Rdeči križ, donatorstvo in botrstvo. Kadar gre za večji dolg, staršem vedno ponudimo tudi možnost obročnega odplačila. 

Če v družini pride iz kakršnihkoli razlogov do plačilne nezmožnosti, se s primerom takoj seznani šolska svetovalna služba, ki pomaga preko donatorjev ali šolskega sklada premostiti težavo, tako da otroci iz takih družin niso za nič prikrajšani. Žal pa je za tako pomoč treba oddati vlogo, ki pa je starši mnogokrat ne želijo vložiti. Za nazaj se zadeve zelo težko rešujejo, do odpisa dolga pa pride le v izjemno redkih primerih, ko so izkoriščena vsa sredstva za izterjavo in se z odpisom strinja svet zavoda. Po večkratnem neuspešnem opominu posamezne dolgoletne dolžnike žal moramo dati tudi v izterjavo.

Vsota, ki jo v članku navajate je del dolga iz preteklega šolskega leta, ki ga starši niso plačali in ni posledica napačnega obračuna ali zneska na položnici. Starši so zaradi neporavnanih stroškov s strani šole bili večkrat opominjani. Omenjeni znesek iz opomina je bil vključen že v junijsko položnico, a ni bil poravnan. Tokrat smo izdali 93 opominov, skupni dolg neporavnanih že zapadlih dolgov in odprtih postavk na OŠ Šentjernej znaša nekaj manj kot 6000 €.

Šola je javni zavod, proračunski uporabnik in kot tak nenehno revidiran, nadzorovan in pod drobnogledom do zadnjega centa. Zato se moramo obnašati dosledno, odgovorno in z ničemer ogrožati likvidnost. Kakor že omenjeno: če se ugotovi, da dolga ni mogoče izterjati, podamo predlog za odpis dolga svetu zavoda, vendar smo pred tem dolžni storiti vse, da je dolg poravnan. Kadar gre predvsem za finančno nedoslednost pri plačevanju položnic in ko s starši ne moremo doseči sporazuma glede zapadlih obveznosti, ne preostane drugega, kot da uporabimo pravne poti, je še pojasnila Nina Šalamon, v.d.  ravnateljica OŠ Šentjernej.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj