Pojasnilo šole in odgovor občine po nesreči: cesto bodo uredili

0
12473

Poročali smo o ponedeljkovi nesreči šolskega avtobusa, ki je na spolzkem cestišču zapeljal v gozd in se prevrnil na bok. K sreči v nesreči ni bil nihče poškodovan. Vprašanja o ureditvi omenjene ceste smo naslovili na župana Občine Trebnje, ki nam je danes posredoval odgovor. Nekaj podrobnosti o nesreči oz. kako so poskrbeli za otroke, ki so bili na avtobusu, so nam posredovali tudi iz OŠ Trebnje.

Odgovor občine:

Dne 28. 9. 2022 je bil s strani predstavnikov občine in izvajalca javne gospodarske službe vzdrževanja cest opravljen ogled na lokaciji prometne nesreče šolskega avtobusa, in sicer na JP 926 611 Dobrnič–Šahovec–Svetinja (stacionaža 1046 m). Ugotovljeno je bilo, da iz smeri Šahovca proti Dobrniču v stacionaži 1046 m poteka oster ovinek v levo, ki poteka skozi gozd. Zaradi tega cestne površine po padavinah pogosto ostanejo dalj časa spolzke. Razmere dodatno poslabša še vzdolžni potek ceste, ki je tukaj zelo strm. Zaradi preprečitve dodatnih nesreč bo izvajalec javne gospodarske službe vzdrževanja cest na tem mestu v dolžini približno 70 m izvedel ohrapljevanje obrabne plasti asfalta za zagotovitev ustrezne oprijemljivosti. Situacijo bomo pozorno spremljali in, če bo potrebno, izvedli tudi dodatne ukrepe za zagotovitev ustrezne oprijemljivosti.

Dodajamo, da je skladno s sprejetim protokolom ravnanja v primeru izrednih dogodkov šofer šolskega avtobusa po prometni nesreči poklical gospodarsko družbo Nomago d.o.o., ki je o dogodku obvestila tudi Osnovno šolo Trebnje in Občino Trebnje. Osnovna šola Trebnje pa je nadalje obveščala starše v prometni nesreči udeleženih otrok. Podjetje Nomago nam je posredovalo podatke cestnega kontrolnega pregleda, ki ne kažejo nepravilnosti.

Po naših informacijah v prometni nesreči ni bil nihče poškodovan. Vodstvo Osnovne šole Trebnje je otrokom ob prihodu v šolo kljub temu naročilo, da takoj javijo svojemu učitelju, če se slabo počutijo ali imajo bolečine. Tudi učiteljem je bilo naročeno, da otroke opazujejo. V primeru slabega počutja bi poklicali zdravniško pomoč. V primeru, da bi se otrok popoldan počutil slabo, pa bi za to poskrbeli starši in ob obisku zdravnika navedli, da je bil otrok udeležen v prometni nesreči. Lepo pozdravljeni. Alojzij Kastelic ŽUPAN

Pojasnilo OŠ Trebnje:

Na tem avtobusu, ki po voznem redu otroke iz Šahovca odpelje ob 6.48, je bilo pet učencev, in sicer eden iz PŠ Dobrnič in štirje učenci iz OŠ Trebnje. Za avtobusom je peljala mamica enega izmed učencev, ki je po nesreči vse otroke pripeljala v šolo. Ob 7.05 smo s štirimi učenci OŠ Trebnje opravili razgovor ravnatelj in pomočnice ravnatelja, učiteljico učenca, ki obiskuje PŠ Dobrnič pa obvestili o nezgodi.

Učenci so nas seznanili o tem, kaj se zgodilo na cesti, kako jim je voznik pomagal, da so prišli iz prevrnjenega avtobusa in nam ob tem povedali, da je voznik vozil počasi. Podrobno smo jih povprašali o njihovem zdravstvenem počutju, pri tem so nam učenci zagotovili, da nimajo zdravstvenih težav, razen ene učenke, ki je povedala, da jo bolita rama in noga, eden izmed učencev pa je bil vidno vznemirjen. O tem smo takoj obvestili tudi go. Jasno Žgajnar, pristojno za šolske prevoze pri podjetju Nomago, ki je vzpostavila stik s šoferjem, si pridobila še dodatne informacije in obvestila tudi svoje nadrejene. Ga. Žgajnar nas je obvestila, da so ji nadrejeni predlagali, da otroke peljemo na pregled. Zagotovili smo ji, da smo z učenci o tem opravili razgovor, prav tako smo vse učitelje, ki so v ponedeljek imeli stik s temi učenci pri pouku obvestili, da naj spremljajo te učence, če bi morda začutili, da imajo kakšne zdravstvene težave. Tudi učenka, ki je omenila bolečine rame oz. roke in noge nam je povedala, da je lahko v šoli. Po naših informacijah tej učenki naslednji dan bolečina ni ponehala, zato so jo starši odpeljali na zdravniški pregled.

Trije učenci iz OŠ Trebnje so starše poklicali kmalu po dogodku, eden učenec iz OŠ Trebnje je starše uspel doklicati ob 9.13, prej pa jim je po telefonu že poslal kratko sporočilo. Za informacije o počutju učenca iz PŠ Dobrnič je njegova mati poslala vprašanje po e-pošti v šolo, kjer so ji povedali, da je z njenim otrokom vse v redu. Informacijo o dogodku so v podružnično šolo prejeli takoj ob začetku pouka, ker pa je dejavnost z učenci potekala izven razreda, mame niso takoj obvestili o dogodku.

Vse starše učencev, ki so bili udeleženi v nesreči avtobusa, smo v nadaljevanju, ob 13.27, ko smo zbrali tudi vse ostale informacije v zvezi z dogodkom, obvestili preko e-aplikacije Lo.Polis, ki jo uporabljamo za posredovanje uradnih obvestil staršem. Ta način obveščanja staršev je utečen, omogoča pa vsem posredovanje enakih sporočil in njihovo arhiviranje. Rado Kostrevc, ravnatelj OŠ Trebnje