Pomoč kroničnim bolnikom – CHRODIS +

Pomoč kroničnim bolnikom – CHRODIS +

-
0 337

Projekt skupnega ukrepanja CHRODIS se osredotoča na pristope, ki bi doprinesli k obvladovanju naraščajočega bremena, ki ga kronične bolezni predstavljajo za posameznike in zdravstvene sisteme v državah članicah EU. Opredeljeni so trije ključni cilji: prepoznati dobre prakse tako pri novih pristopih kot pri tradicionalnih aktivnostih, ki naslavljajo dejavnike tveganja; prepoznati ovire za bolj učinkovite preventivne pristope pri dejavnikih tveganja (kot primer bo vzeta sladkorna bolezen); proučiti kako obravnavati multimorbidnost in druga kompleksna vprašanja pri kroničnih boleznih.

In to sredo bo v novomeškem RIC-u, ob 11.45 uri, na Topliški cesti2, predstavitev projekta CHRODIS +.

Na srečanju, z naslovom »Integrirana in na potrebah bolnika temelječa oskrba oseb s kronično rano«,bomo predstavniki vladnih, zdravstvenih, socialnih in nevladnih organizacij v skupinah na interaktiven način obravnavali izzive, s katerimi se soočajo osebe s kronično rano in iskali rešitve pri usklajevanju oskrbe.
Izjavo o pomenu projekta CHRODIS + in o tem, zakaj potrebujemo integrirano oskrbo pri bolnikih s kronično boleznijo, bodo spregovorili:

dr. Jelka Zaletel, dr. med., vodja projekta JA CHRODIS PLUS
prim. Milivoj Piletič, dr. med., vodja pilotnega projekta CHRODIS PLUS
doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto
asist. mag Alenka Simonič, dr. med, direktorica Zdrastvenega doma Novo mesto
Cilj projekta CHRODIS + je podpora državam članicam pri izbiri učinkovitih načinov za zmanjšanje bremena kroničnih bolezni, za povečanje vzdržnosti zdravstvenih sistemov in za razvoj človeškega kapitala. Njegova namen pa je promocija implementacije inovativnih politik in praks na področju opolnomočenja, promocije zdravja in preventive kroničnih bolezni, krepitve kakovosti oskrbe kroničnih bolezni in multimorbidnosti ter podpora pri prilagajanju zaposlitvenega sektorja na potrebe kroničnih bolnikov.

Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto sodelujeta pri evropskem projektu skupnega ukrepanja CHRODIS +, v okviru katerega želimo doseči čimbolj integrirano oskrbo bolnikov s kronično rano.Oseba s kronično rano se v svoji oskrbi srečuje s številnimi deležniki, ki delujejo v zdravstvu in širši ter pomembno vplivajo na kakovost oskrbe. Njihovo povezovanje in usklajeno delovanje je bistvenega pomena pri zagotavljanju kvalitetne, varne, pravočasne in bolnikovim potrebam prilagojene oskrbe.

Projekt se je začel:  1.9.2017

Trajal bo: 36 mesecev

Projekt koordinira: Instituto de salud Carlos III (Španija)

Tema projekta: Ukrepanje na področju kroničnih bolezni

Število partnerjev: 42 deležnikov iz 20 evropskih držav

 

  • Prebivalstvo se stara in živimo vse dlje. Lansko leto je bil skoraj vsak peti prebivalec Evropske unije star 65 let in več, naraščajoči trend staranja prebivalstva pa lahko pričakujemo tudi v prihodnje.

  • Kronične bolezni so spremljevalke starosti, pri čemer bo imelo mnogo ljudi v poznem obdobju svojega življenja vsaj eno kronično bolezen ali stanje. 65 % ljudi starih nad 65 let ima več kot eno kronično bolezen, medtem ko to število naraste na 85 % pri ljudeh starih nad 85 let.

  • Med najpogostejšimi kroničnimi boleznimi sta sladkorna bolezen in hipertenzija.

  • Podatki nakazujejo naraščajoči trend sladkorne bolezni. Delež odraslih s sladkorno boleznijo v starosti 25 do 74 let je po podatkih anket Z zdravjem povezan vedenjski slog in EHIS v letu 2016 znašal 6,9 %.

  • Bolnik z več obolenji potrebuje pomoč več specialistov, ki v našem sistemu pogosto ne delujejo usklajeno, kar povzroča dolge čakalne vrste, nepotrebno trošenje sredstev namenjenih za zdravje, predvsem pa povzroča dodatne težave ali škodo bolnikom.

  • Za bolnika je zelo pomembno tako fizično kot socialno okolje v katerem živi. Optimalno bi bilo, da bi bili vsi deležniki znotraj in izven zdravstvenega sistema usklajeni in bi omogočili bolniku optimalno obvladovanje njegove bolezni.

  • Med regijami ugotavljamo velike razlike v pojavljanju sladkorne bolezni, ki opozarjajo, da se zdravstvene potrebe prebivalcev med regijami razlikujejo. Sladkorna bolezen je pogostejša v vzhodnem predelu države z največjo prevalenco v Zasavju, Posavju, Savinjski in Pomurski regiji ter nekaterih območjih Podravske regije in Jugovzhodne Slovenije ter najmanjšo prevalenco v Goriški regiji.

 PROJEKT CHRODIS PLUS ZA ZMANJŠANJE BREMENA KRONIČNIH BOLEZNI, ZA POVEČANJE VZDRŽNOSTI ZDRAVSTVENIH SISTEMOV IN ZA RAZVOJ ČLOVEŠKEGA KAPITALA.

Nacionalni inštitut za javno zdravje sodeluje v projektu CHRODIS +.

CHRODIS + je projekt EU komisije. Njegov cilj je podpora državam članicam pri izbiri učinkovitih načinov za zmanjšanje bremena kroničnih bolezni, za povečanje vzdržnosti zdravstvenih sistemov in za razvoj človeškega kapitala.

Njegov namen je promocija implementacije inovativnih politik in praks na področju opolnomočenja, promocije zdravja in preventive kroničnih bolezni, krepitve kakovosti oskrbe kroničnih bolezni in multimorbidnosti ter podpora pri prilagajanju zaposlitvenega sektorja na potrebe kroničnih bolnikov.

 NIJZ skupaj s partnerjem iz Italije vodi delovni sklop 7, ki je namenjen podpori kakovostne oskrbe oseb s kroničnimi boleznimi. Glavni vsebinski nalogi bosta: podpora lokalni implementaciji orodja za krepitev kakovosti oskrbe oseb s kroničnimi boleznimi v šestih pilotnih okoljih v različnih državah EU, ter vodenje procesa za pripravo vodiča za implementacijo orodja za krepitev kakovosti oskrbe oseb s kroničnimi boleznimi.