Poziv novomeškega župana DZ o otroških dodatkih

Poziv novomeškega župana DZ o otroških dodatkih

-
25 3108

Župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni, je na poslanke in poslance Državnega zbora RS naslovil poziv, da ob obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih podprejo izhodiščni predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vezan na pravico do prejemanja otroškega dodatka.

Poziv novomeškega župana:

Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci,

v zadnjih tednih je v zakonodajnem postopku v Državnem zboru tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide med obravnavo predloga zakona na seji 31. 1. 2018 ni podprl določila, po katerem bi se lahko staršem, katerih otroci neupravičeno ne opravljajo svoje dolžnosti rednega obiskovanja osnovne šole, odvzela pravica do prejemanja otroškega dodatka. Omenjeno določilo je bilo zavrnjeno zaradi bojazni, kako bi se lahko navedeno izvajalo brez dodatnih omejitev, slišati pa je bilo tudi tako skrajne ocene, da gre za rasističen ukrep.

V dejanskem in realnem življenju smo na lokalni ravni soočeni z mnogimi situacijami, v katerih so največje žrtve ravno otroci, zato sem prepričan, da je zavrnitev tovrstnega zakonskega predloga podpora sistematičnemu zanemarjanju otrok, še posebej v socialnih okoljih, kot je romska skupnost. Menim, da gre v primeru, ko starši ne želijo oz. ne pošiljajo otrok v šolo in v okviru svojih starševskih dolžnosti ne poskrbijo, da bi otroci imeli vse pogoje za pridobitev vsaj osnovnošolske izobrazbe, za odstopanje od vzgojnega minimuma, ki ga kot družba lahko zahtevamo od vsakega opravilno sposobnega skrbnika otrok. In ravno neupoštevanje tega minimuma lahko označimo kot zanemarjanje otrok. Na Dolenjskem oziroma v jugovzhodni Sloveniji več kot 95 % romskih otrok ne zaključi niti polovice razredov osnovne šole. Zato lahko dodamo k besedi »zanemarjanje« tudi »sistematično«. Verjamem, da ukrep komu subjektivno ni všečen, vendar gre za velike objektivne probleme, ki so v Republiki Sloveniji prisotni danes in pred katerimi si prelahko zatiskamo oči. Vsi, ki nasprotujejo reševanju, kot ga zagovarjajo strokovni delavci na področju izobraževanja in sociale na terenu, so ob zavračanju aktivnega reševanja problematike brez lastnih predlogov soodgovorni za podaljševanje že navedenega sistematičnega zanemarjanja otrok.

Osebno sem trdno prepričan, da je ravno v izobraževanju najpomembnejša dolgoročna priložnost za rešitev romske problematike v jugovzhodni Sloveniji, ki se po obsegu težav na področju nezadostne izobrazbe, nezaposlenosti, slabih bivanjskih razmer in varnostnih tveganj nikakor ne more primerjati z razmerami v severovzhodni Sloveniji. Če ne bomo tudi z določili, ki so bila predlagana v Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, pokazali, da je pridobitev osnovnošolske izobrazbe in s tem zagotovitev bolj gotove prihodnosti naših otrok, temeljna vrednota, za katero si bomo prizadevali v naši družbi, potem bodo tudi druga navedena področja, kot so nezaposlenost, slabe bivanjske razmere in varnostna tveganja v prihodnje še naprej veliki izzivi, pred katerimi si odgovorni na nacionalnem nivoju običajno zatiskate oči.

K temu dodajam še nekaj besed o strahovih glede zlorab tovrstnih instrumentov, kot je na primer odvzem otroškega dodatka. Na žalost v Sloveniji vse prepogosto sprejemamo pravila in zakonodajo, ki temeljijo na predpostavki, da smo vsi potencialni kršitelji pravil in dolžnosti, kar moramo vnaprej preprečiti. Na ta način gradimo družbo, v kateri posameznikova odgovornost in splošne vrednote ne pomenijo nič.

Vse poslanke in poslanke vsled vsemu navedenemu pozivam, da podprete izhodiščni predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ob obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih na seji Državnega zbora v predlog zakona z amandmajem ponovno uvrstite omenjeno določbo.

S spoštovanjem.  Mag. Gregor Macedoni,  ŽUPAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Prihodnji ponedeljek pa na povabilo novomeškega župana v Novo mesto prihaja predsednik Slovenije Borut Pahor. Med drugim bo obiskal tudi Žabjak/Brezje.

Predsednik republike bo obisk začel ob 10.30 z ogledom romskega naselja Žabjak – Brezje, nato se bo ob predvidoma 11.10 udeležil pogovora s predstavniki Krajevne skupnosti Bučna vas in Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike, ob predvidoma 12. uri bo sledil pogovor s predstavniki Zveze Romov za Dolenjsko in Zveze Romov Slovenije, nato se bo ob predvidoma 12.35 predsednik srečal še z župani dolenjskih občin.

LOKACIJE:
ob 10.30 romsko naselje Žabjak – Brezje (pri vrtcu), Brezje 8, Novo mesto
ob 11.10 prostori Krajevne skupnosti Bučna vas, Dolenje Kamence 3, Novo mesto
ob 12.00 prostori Zveze Romov Slovenije, Novi trg 1, Novo mesto
ob 12.35 stavba občinske uprave Mestne občine Novo mesto (MONM), Seidlova cesta 1, Novo mesto