Poziv svetnikom naj glasujejo v dobro občanov

Poziv svetnikom naj glasujejo v dobro občanov

-
0 163

Črnomaljski občinski svetniki bodo odločali o tem, ali bo v Črnomlju center za ilegalne migrante oz. ne. Ob tem je Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini naslovila javni poziv, ki ga objavljamo v celoti.

JAVNI POZIV OBČINSKIM SVETNIKOM OBČINE ČRNOMELJ, DA GLASUJEJO V DOBRO PREBIVALCEV OBČINE
V četrtek, 24. 11. 2016, bodo imeli občinski svetniki Občine Črnomelj možnost odločanja o
tem, ali bomo v Črnomlju v prihodnosti imeli center za ilegalne migrante ali ne. Temu
primerno javno pozivamo vse svetnike Občinskega sveta Občine Črnomelj, da glasujejo v
dobro prebivalcev občine in podprejo predlagana sklepa Civilne iniciative (CI), ki sta:
●Občinski svet ne podpira in zavrača namere Vlade RS o vzpostavitvi
registracijsko-prehodnega centra kjerkoli na območju Občine Črnomelj.
●Občinski svet Občine Črnomelj ne podpira in zavrača možnost postavitve centra v
kakršnikoli obliki na območju Občine Črnomelj.

V preteklih dneh je namreč tudi župan Ilirske Bistrice, g. Emil Rojc, zavrnil možnost
postavitve kakršnegakoli centra v njihovi občini, kjer je dejal: »Kamor so šla delovna mesta,
naj gredo še begunci.« Prav tako so občani Dobove s podporo župana Občine Brežic dosegli,
da bo že postavljen center za migrante v roku šestih mesecih umaknjen. Vsled tega je torej
Občina Črnomelj trenutno še edina občina, ki bo takšen center sprejela, zaradi česar se lahko
utemeljeno sklepa, da se bodo vse nadaljnje aktivnosti preusmerile v Občino Črnomelj. Prav
tako je po podatkih Ministrstva za notranje zadeve v Sloveniji trenutno na volja le okoli 400
azilnih namestitev, kjer pa jih je po podatkih Policije zasedenih že 367 (na dan 21. 11. 2016).
Vlada RS po lastnih navedbah vsekakor išče ustrezne rešitve za razširitev navedenih
kapacitet, kar spet daje dvom, da se t. i. registracijsko-sprejemni center po hitrem postopku
spremeni v nastanitveni. Po podatkih Policije je v mesecu oktobru skoraj polovica od prijetih
migrantov tudi zaprosila za azil.

Civilna iniciativa proti migrantskemu centru vsekakor meni, da bodo varnostne službe in
Policija poskrbeli za omejeno gibanje migrantov, vendar pa je vprašanje, ali se bodo te
aktivnosti dogajale v Občini Črnomelj ali kje drugje. Tako je širjenje strahu, da se bodo
ilegalni migranti prosto sprehajali po občini v primeru, če takšnega centra ne bo,
neupravičeno in zavajajoče. Vsekakor pa je po Zakonu o tujcih mogoče, da v kolikor
državnim organom v 72 urah ne bo uspelo vrniti migranta na Hrvaško, ima ta po zakonu
dovoljeno prosto gibanje. V takšnem primeru lahko resnično pride do razpršenega in
nenadzorovanega gibanja migrantov po črnomaljski občini. Naše stališče še vedno ostaja, da
je Občina Črnomelj že preveč obremenjena in pozabljena s strani države in da takšnih
dodatnih obremenitev ne bo zmogla. Postavitvi kakršnegakoli centra iz omenjenih razlogov
ostro nasprotujemo in javno pozivamo vse svetnike, da upoštevajo mnenje svojih sokrajanov
ter ne ogrožajo prihodnosti svojih in naših družin.

V preteklih dneh smo prejeli tudi več pozivov o seznamu svetnikov, zaradi česar prilagamo
tudi ta seznam, saj opažamo, da nekateri občani s tem niso seznanjeni.
Občinski svetniki SD:
KHALIL Samer
MALEŠIČ Lidija
PERKO Leopold
PERUŠIČ Janez
RADOJČIČ Mira
VRTIN Zdenka
ŽELJEŽNJAK Anica
Občinski svetniki Desus:
AUPIČ Cvetka
MISJA Štefan
NOVAK Zdenka
STAREŠINIČ Stanislav
PUHEK Alojz
Občinski svetniki NSi:
HUDELJA Nataša
ROM Matija

Občinski svetniki SLS:
BELIČIČ Andrej
GRABRIJAN Boris
JANKOVIČ Tončka
ŠVAJGER Andreja
Občinski svetniki SDS
IVANUŠIČ Franc – SDS
KOCJAN Maja – SDS
ŠTUKELJ Ivanka – SDS
VESELIČ Jože

ADLEŠIČ Branislav – samostojni svetnik
KOSEC Henček – romski svetnik

Civilna iniciativa se je hkrati javno obvezala, da bo glasovanje poimensko tudi javno objavila.
Vsekakor je za vse svetnike to najpomembnejša točka od volitev dalje, kjer se bo odločalo o
naši skupni prihodnosti. Vsi predstavniki CI srčno upamo, da bodo občinski svetniki dobro
premislili, kaj bodo izglasovali in kako se bodo odločili v dobrobit občanov.

Spoštovani svetniki in svetnice na vas se obračamo s prošnjo, da za vse nas in vas, naše
otroke, naše vnuke in našo skupno prihodnost v četrtek glasujete za sklepe CI. Bodite bolj
modri od Vlade RS. Ta vlada bo odšla, mi pa ostajamo.
Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini